Liturgia przyjęcia do Męskiego Bractwa Różańcowego

0
30

Męskie Bractwo Różańcowe

Erygowanie Bractwa

v     Kapłan ubrany w komżę, stułę i białą kapę, intonuje przy ołtarzu hymn do Ducha Świętego:

Veni Creator Spiritus (O Stworzycielu Duchu, przyjdź).

v     Członkowie trzymają w ręku różaniec, kapłan zaś dokonuje poświęcenia różańców według formuły:

„Na cześć i chwałę Bogarodzicy, Dziewicy Maryi, na pamiątkę tajemnic życia, śmierci i zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa, błogosławię + i poświęcam + te różańce, w imię Ojca + i Syna i Ducha Świętego. Amen”.

v     Poświęcone różańce kropi wodą święconą.

v     Następnie przyjmowani powtarzają za kapłanem akt ofiarowania siebie Matce Bożej:

„Ciebie, Najświętsza Maryjo Panno,/ Królowo Różańca świętego,/ biorę sobie dzisiaj /za Patronkę i Opiekunkę./ Proszę Cię pokornie,/ abyś we wszystkich potrzebach moich /– teraz i w godzinę śmierci mojej/ – wspierała mnie swoją pomocą./ Amen”.

v     Ceremonię przyjęcia kończy kapłan słowami:

„Zostaliście przyjęci do Żywego Różańca i do udziału w odpustach różańcowych. Módlcie się wytrwale i żyjcie w miłości, a Bóg pokoju i łaski niech będzie z wami. Amen”.

v     Następnie kapłan odmawia dziesiątkę różańca świętego zakończoną modlitwą pod Twoją Obronę.

v     Teraz kapłan udziela błogosławieństwa:

Pan z wami, i z duchem twoim!

Bóg Ojciec postanowił odkupić świat przez ofiarę swojego Syna, + któremu towarzyszyła bolesna Matka, * niech On   wam da udział w tak wielkim misterium zbawienia. Amen.

Bóg, który chciał, aby Najświętsza Dziewica wstępując po stopniach wiary i cierpienia, + pod krzyżem osiągnęła szczyt miłości, * niech wam da wzrost wiary i doprowadzi was do miłości doskonałej.  Amen.

Niech Bóg sprawi, + abyście rozpamiętując z Maryją tajemnice Jej Syna, * wzrastali w łasce we wspólnocie Kościoła i stali się uczestnikami wiecznej chwały.  Amen.

Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, + i Duch  święty.  Amen.

 …………………………………………….

 

por.

Przedruk Ceremoniału Żywego Różańca wydanego z polecenia Prowincjała Polskiej Prowincji Dominikanów, ul. Freta 10, Warszawa, z dnia 2.11.1983 r. Reg. Prow. 294/83

Imprimatur

 

Za zgodą Kurii Diecezjalnej Warszawsko-Praskiej z dnia 17.02.1993 r. nr 79/K/93

bp Stanisław Kędziora

Wikariusz generalny

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here