Wtorek III tygodnia Adwentu

Kiedy przyjrzymy się pierwszym dniom życia Jezusa na ziemi, które mamy pięknie opisane w ewangelii św. Łukasza możemy dostrzec, że Maryja wraz z Józefem posłuszni swemu Panu i Stwórcy- Bogu Jahwe wypełniają posłusznie prawo Mojżesza. Jezus jest ofiarowany w  świątyni w 8 dniu, zostaje złożona ofiara za pierworodnego, udają się zwyczajem do Jerozolimy na święta Paschy. To tylko niektóre zwycza...

Poniedziałek III tygodnia Adwentu

Być blisko Jezusa, mieć Go w swoim sercu, iść z nim przez życie do swojej codzienności, swoich domów, ulice swego miasta, wsi. Wszystko na wzór Maryi. Ona nosiła Jezusa w swoim niepokalanym łonie a po Jego narodzeniu towarzyszyła Mu aż po krzyż. Zawsze obok, cicho i niepozornie, ukryta przed wszystkimi , towarzysząca Synowi. Mamy ściśle zjednoczyć się z Jezusem, przez oddanie Mu swego serca w...

Sobota II tygodnia Adwentu

Bóg pysznym się sprzeciwia a pokornym łaskę daje. Tym fragmentem z  Biblii rozpoczynamy dzisiejsze rozważanie. Niewiasta z Nazaretu jest przykładem pokornej córki Izraela, która niewątpliwie za swoja postawę pokory została obdarowana łaską. Mówimy bowiem w modlitwie pozdrowienia Anielskiego – łaskiś pełna Pan z Tobą. Jesteś Maryjo napełniona łaską.  Wpatrując się Maryję od Niej mamy się uczyć...

Piątek II tygodnia Adwentu

Wpatrując się w postać Niewiasty z Nazaretu łatwo możemy dostrzec że wielkość Jej jest zawarta w Jej wybraniu do bycia Matką Syna Bożego ale także z tego że całym swoim życiem i postępowaniem służyła Jezusowi i innym. Przypatrzmy się ewangelicznemu obrazowi nawiedzenia krewnej Elżbiety. Maryja zapomina o sobie i o tym ,że jest w stanie błogosławionym ale spieszy z pomocą, chce służyć tej któr...

Czwartek II tygodnia Adwentu

Maryja zachowana od pierworodnego grzechu zachowana była także od pokus, które są konsekwencją nieposłuszeństwa pierwszych rodziców. Wpatrując się w Boga, żyjąc w obecności Bożego Syna była okryta łaską zabezpieczającą przed złym i jego zakusami. Każdy człowiek chcąc w swoim codziennym życiu naśladować Pannę Maryję musi tak jak Ona być, żyć w bliskości Jezusa. Poprzez codzienną modlitwę, spow...

Środa II tygodnia Adwentu

Serce ludzkie jest miejscem gdzie dokonuje się sąd i podejmowane są wszelkie decyzje: złe lub dobre. To ewangelista zapisane, że Maryja chowała wszystkie swe wspomnienia w swoim sercu. Serce było i jest największym skarbem Maryi, jest swoistym sanktuarium gdzie rozważane były słowa Boga gdzie zatrzymane zostały słowa Anioła i utajone słowa Syna Bożego. Każdy z nas na wzór Matki Pana w swoim...

Wtorek II tygodnia Adwentu

Jak przedziwne i niezbadane są działania Boże! Jak trudne do przewidzenia Jego plany! Oto staniesz się matką, będziesz miała dziecko bez udziału mężczyzny, bez utraty dziewictwa swego. Taki komunikat został przekazany Pannie Maryi przez posłańca Bożego. Maryja zachowała cnotę czystości, zachowała cnotę dziewictwa przed w czasie i po poczęciu  Chrystusa. W ikonografii wschodniej cnota dziewictwa...

Poniedziałek II tygodnia Adwentu

Maryja, jak już wiemy, swoje życie od najmłodszych lat ofiarowała Bogu. Zapewne, jak możemy tylko mniemać, pytała samą siebie, pytała Boga czego On od Niej oczekuje, jaką drogą będzie szła przez życie? Co w swoim życiu będzie robić? Z tymi pytaniami nie dzieliła się z innymi ludźmi ale stawiała je sobie i Bogu. Jahwe przyszedł z pomocą i odpowiedzią do swojego dziecka. Dał czytelną odpowiedź,...

Sobota I tygodnia Adwentu

Jak nie zbadane są wyroki Boskie i plany Boże. Oto Bóg wybiera człowieka i czeka na jego odpowiedź. Nigdy w żaden sposób Go nie zniewala. Zawsze pozostawia człowiekowi wolność. Z powołaniem i wybraniem do Bożego planu zbawienia świata stało się w życiu Maryi. W poczęciu jej Bóg zachował ją od pierworodnego grzechu. Wiedział, że w przyszłości stanie się matką wszystkich matek na ziemi. Że będz...

Piątek I tygodnia Adwentu

Życie Maryi z Nazaretu upływało w ciszy i w oddaleniu od świata. Serce Jej było zjednoczone z Najwyższym, któremu ofiarowała swoje życie. Szczęśliwe, spokojne dni, ukojona dusza i cisza pozwalały Maryi przygotować się do misji jaką miał zlecić Jej Bóg w zbliżającej się przyszłości. Życie w samotności nie było dla Niej ciężarem, karą czy cierpieniem ale łaską przebywania w obecności Pana. Gdy ...

Czwartek I tygodnia Adwentu

Jak dowiadujemy się z pism apokryficznych życie Matki Bożej było związane od najmłodszych lat ze świątynią. Jako dziecko została ofiarowana Bogu i wprowadzona do świątyni. Swoje życie od maleńkości związała z miejscem najświętszym. Codzienne życie upływało Jej na spełnianiu codziennych obowiązków i modlitwie (czasie ofiarowanym Stwórcy). Nasze życie tak jak życie Maryi zostało oddane Bogu w ...

Środa I tygodnia Adwentu

Najświętsza Maryja Panna została obdarzona niespotykanym dotąd zaszczytem bycia Matką Syna Bożego. Otrzymała przy tym łaskę Bożą, którą przez całe swoje życie pielęgnowała w swoim sercu. Łaska ta działała w Maryi, a Ona z nią współpracowała poprzez czyste serce, poprzez codzienne wpatrywanie się w Stwórcę i zasłuchanie w Jego słowo. W swoim codziennym życiu, ukrytym przed światem, które wiodł...

Wtorek I tygodnia Adwentu

Wpatrując się w Maryję i jej życie , chcąc naśladować Ją możemy od razu dostrzec i bez wahania stwierdzić, że ta młoda dziewczyna z Nazaretu posiadała wielką, żywą i niezachwianą wiarę. Wiara ta ukazana jest na kartach Pisma Świętego we fragmencie mówiącym o zwiastowaniu. Przychodzi Posłaniec Boży – Archanioł Gabriel, obwieszcza Boży Plan, a Ona z żywą i głęboką wiarą przyjmuje ten Plan i urz...

Poniedziałek I tygodnia Adwentu

Rozpoczynając nasze rozważania adwentowe, które mają nas przygotować do zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, przez wszystkie kolejne dni oczekiwania będziemy wpatrywać się w postać Najświętszej Marii Panny. Matka Jezusa jest nam dana za wzór do naśladowania. To Ona została przez Boga wybrana z pomiędzy wszystkich niewiast na ziemi. To właśnie Jej została złożona propozycja by zostać matk...

Popularne wpisy

NON SERVIAM

Jakiś czas temu na ekranach naszych telewizorów pojawił się piosenkarz, który swoją osobą często wzbudzał kontrowersje. Zasiadł nawet w jury w jednym z popularnych programów muzycznych telewizji polskiej. Nie było by w tym nic nadzwyczajnego gdyby nie jego sposób ubierania się, styl muzyczny jaki uprawiał i… tajemnicze słowa znajdujące się na jego reku, słowa wytatuowane, słowa w obcym języku z...

Świece – schrystianizowane pogaństwo

W sanktuarium w Fatimie, tuż obok kaplicy objawień, znajduje się niezwykłe miejsce, tzw. palenisko, w którym pielgrzymi zapalają różnej wielkości świece, łącząc je ze swoją modlitwą w intencji, w której przybyli do sanktuarium. Nic w tym dziwnego, gdyż podobna praktyka znana jest w Kościele Wschodnim, i co raz częściej obecna jest także w naszych polskich kościołach.

Szaty liturgiczne stare czy nowe?

W kościele, każdy kapłan spełnia posługę tego, który składa w imieniu ludu bezkrwawą Ofiarę Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jest on ofiarnikiem względem Ofiary Pana. Do Eucharystii, która jest Sakramentem Sakramentów i do sprawowania tych pozostałych oraz innych nabożeństw kapłan używa szat liturgicznych by w ten sposób odróżnić się od ludu oraz przez strój stać się choć na chwilę oderwać się od...

I KAZANIE PASYJNE – WIECZERNIK…

W dniu dzisiejszym rozpoczynamy nabożeństwa Gorzkich żali. Odprawiając je, przez kolejne niedziele będziemy towarzyszyć Jezusowi w tych jakże trudnych chwilach misterium naszego zbawienia. Rozpoczynając nasze rozważania chciałbym zaprosić Was, byśmy dziś wraz z Jezusem i Jego uczniami udali się do Wieczernika. Jak dowiadujemy się z Ewangelii świętego Łukasza, Jezus wiedząc o zbliżających si...

Na kolanach do Maryi – to pokuta

W jednym z orędzi, które Matka Boża skierowała do dzieci w Fatmie, obok wezwania do modlitwy różańcowej mówiła o pokucie. Pokuta, pokuta, pokuta! Wielu odpowiada na to wezwanie Maryi.
error: Content is protected !!