Wtorek III tygodnia Adwentu

Kiedy przyjrzymy się pierwszym dniom życia Jezusa na ziemi, które mamy pięknie opisane w ewangelii św. Łukasza możemy dostrzec, że Maryja wraz z Józefem posłuszni swemu Panu i Stwórcy- Bogu Jahwe wypełniają posłusznie prawo Mojżesza. Jezus jest ofiarowany w  świątyni w 8 dniu, zostaje złożona ofiara za pierworodnego, udają się zwyczajem do Jerozolimy na święta Paschy. To tylko niektóre zwycza...

Poniedziałek III tygodnia Adwentu

Być blisko Jezusa, mieć Go w swoim sercu, iść z nim przez życie do swojej codzienności, swoich domów, ulice swego miasta, wsi. Wszystko na wzór Maryi. Ona nosiła Jezusa w swoim niepokalanym łonie a po Jego narodzeniu towarzyszyła Mu aż po krzyż. Zawsze obok, cicho i niepozornie, ukryta przed wszystkimi , towarzysząca Synowi. Mamy ściśle zjednoczyć się z Jezusem, przez oddanie Mu swego serca w...

Sobota II tygodnia Adwentu

Bóg pysznym się sprzeciwia a pokornym łaskę daje. Tym fragmentem z  Biblii rozpoczynamy dzisiejsze rozważanie. Niewiasta z Nazaretu jest przykładem pokornej córki Izraela, która niewątpliwie za swoja postawę pokory została obdarowana łaską. Mówimy bowiem w modlitwie pozdrowienia Anielskiego – łaskiś pełna Pan z Tobą. Jesteś Maryjo napełniona łaską.  Wpatrując się Maryję od Niej mamy się uczyć...

Piątek II tygodnia Adwentu

Wpatrując się w postać Niewiasty z Nazaretu łatwo możemy dostrzec że wielkość Jej jest zawarta w Jej wybraniu do bycia Matką Syna Bożego ale także z tego że całym swoim życiem i postępowaniem służyła Jezusowi i innym. Przypatrzmy się ewangelicznemu obrazowi nawiedzenia krewnej Elżbiety. Maryja zapomina o sobie i o tym ,że jest w stanie błogosławionym ale spieszy z pomocą, chce służyć tej któr...

Czwartek II tygodnia Adwentu

Maryja zachowana od pierworodnego grzechu zachowana była także od pokus, które są konsekwencją nieposłuszeństwa pierwszych rodziców. Wpatrując się w Boga, żyjąc w obecności Bożego Syna była okryta łaską zabezpieczającą przed złym i jego zakusami. Każdy człowiek chcąc w swoim codziennym życiu naśladować Pannę Maryję musi tak jak Ona być, żyć w bliskości Jezusa. Poprzez codzienną modlitwę, spow...

Środa II tygodnia Adwentu

Serce ludzkie jest miejscem gdzie dokonuje się sąd i podejmowane są wszelkie decyzje: złe lub dobre. To ewangelista zapisane, że Maryja chowała wszystkie swe wspomnienia w swoim sercu. Serce było i jest największym skarbem Maryi, jest swoistym sanktuarium gdzie rozważane były słowa Boga gdzie zatrzymane zostały słowa Anioła i utajone słowa Syna Bożego. Każdy z nas na wzór Matki Pana w swoim...

Wtorek II tygodnia Adwentu

Jak przedziwne i niezbadane są działania Boże! Jak trudne do przewidzenia Jego plany! Oto staniesz się matką, będziesz miała dziecko bez udziału mężczyzny, bez utraty dziewictwa swego. Taki komunikat został przekazany Pannie Maryi przez posłańca Bożego. Maryja zachowała cnotę czystości, zachowała cnotę dziewictwa przed w czasie i po poczęciu  Chrystusa. W ikonografii wschodniej cnota dziewictwa...

Poniedziałek II tygodnia Adwentu

Maryja, jak już wiemy, swoje życie od najmłodszych lat ofiarowała Bogu. Zapewne, jak możemy tylko mniemać, pytała samą siebie, pytała Boga czego On od Niej oczekuje, jaką drogą będzie szła przez życie? Co w swoim życiu będzie robić? Z tymi pytaniami nie dzieliła się z innymi ludźmi ale stawiała je sobie i Bogu. Jahwe przyszedł z pomocą i odpowiedzią do swojego dziecka. Dał czytelną odpowiedź,...

Sobota I tygodnia Adwentu

Jak nie zbadane są wyroki Boskie i plany Boże. Oto Bóg wybiera człowieka i czeka na jego odpowiedź. Nigdy w żaden sposób Go nie zniewala. Zawsze pozostawia człowiekowi wolność. Z powołaniem i wybraniem do Bożego planu zbawienia świata stało się w życiu Maryi. W poczęciu jej Bóg zachował ją od pierworodnego grzechu. Wiedział, że w przyszłości stanie się matką wszystkich matek na ziemi. Że będz...

Piątek I tygodnia Adwentu

Życie Maryi z Nazaretu upływało w ciszy i w oddaleniu od świata. Serce Jej było zjednoczone z Najwyższym, któremu ofiarowała swoje życie. Szczęśliwe, spokojne dni, ukojona dusza i cisza pozwalały Maryi przygotować się do misji jaką miał zlecić Jej Bóg w zbliżającej się przyszłości. Życie w samotności nie było dla Niej ciężarem, karą czy cierpieniem ale łaską przebywania w obecności Pana. Gdy ...

Popularne wpisy

I KAZANIE PASYJNE – WIECZERNIK…

W dniu dzisiejszym rozpoczynamy nabożeństwa Gorzkich żali. Odprawiając je, przez kolejne niedziele będziemy towarzyszyć Jezusowi w tych jakże trudnych chwilach misterium naszego zbawienia. Rozpoczynając nasze rozważania chciałbym zaprosić Was, byśmy dziś wraz z Jezusem i Jego uczniami udali się do Wieczernika. Jak dowiadujemy się z Ewangelii świętego Łukasza, Jezus wiedząc o zbliżających si...

Szaty liturgiczne stare czy nowe?

W kościele, każdy kapłan spełnia posługę tego, który składa w imieniu ludu bezkrwawą Ofiarę Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jest on ofiarnikiem względem Ofiary Pana. Do Eucharystii, która jest Sakramentem Sakramentów i do sprawowania tych pozostałych oraz innych nabożeństw kapłan używa szat liturgicznych by w ten sposób odróżnić się od ludu oraz przez strój stać się choć na chwilę oderwać się od...

II KAZANIE PASYJNE – OGRÓD GETSEMANI…

Wieczerza się zakończyła! Wszyscy wstali ze swoich miejsc. Jedni chcieli posprzątać po kolacji, inni byli już zmęczeni więc chcieli wypocząć i pójść się przespać, a Jezus? Jezus zwrócił się do swoich uczniów: chodźcie się pomodlić wraz ze mną do ogrodu. Pascha dopiero się zaczyna... . Jezus z uczniami wyszedł z wieczernika i udał się do ogrodu położonego nieopodal. Weszli do ogrodu zwanego ...

Kotlina Kłodzka – Sanktuaria Maryjne  

Korzystając z ostatnich chwil urlopu, postanowiłem wybrać się swoim czarnym - metalowym rumakiem jeszcze na wycieczkę do Kotliny Kłodzkiej. To dość daleko jeśli patrzy...

Odprawiłem nowennę do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły

Zachęcony akcją, której podjął się o. Szustak OP, na sowim kanale youtube, by od 1 stycznia, przez kolejne 9 dni odmawiać wspólnie nowennę do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły, postanowiłem wziąć w niej udział. Każdego ranka słuchałem nagrań o. Adama, a następnie odmawiałem przypisaną do danego dnia tajemnicę różańcową.