Koniec maja – w czerwcu to Kościele miesiące, kiedy odbywają się Święcenia Diakonatu i Kapłaństwa. W tym roku pierwsze świecenia – Święcenia Diakonatu – w mojej diecezji odbyły się w ostatnią sobotę maja, a na tydzień przed tym wydarzeniem kandydaci do diakonatu pojechali na swoje tygodniowe rekolekcje.

W jednym z dni rekolekcyjnych przyszłych duchownych odwiedził pasterz diecezji, który celebrował dla nich Eucharystię, a następnie spotkał się z nimi na osobistych rozmowach na temat ich powołania, święceń i ich przyszłości.

Już tradycyjnie odwiedziłem z kamerą kandydatów do święceń i przeprowadziłem z nimi rozmowy na temat powołania, drogi do kapłaństwa, tego czym jest dla nich diakonat oraz jak widzą swoją przyszłość – czego się boją i jak chcieliby służyć.

Po raz ósmy wraz z moim współpracownikiem przygotowałem prezentację medialną przyszłych duchownych, którzy po święceniach będą służyć lokalnemu Kościołowi. Dla mnie osobiście to powód do radości, bo przez te 8 lat przybliżyliśmy przyszłych diakonów tym, do których zostali posłani.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here