W najnowszym Tygodniku Idziemy znajduje się mój artykuł nt Chris nowej inicjatywy charyzmatycznej, która skupia w sobie wszystkie ruchy odnowowe w Kościele Katolickim. Pierwsze forum tego duchowego dzieła odbyło się w moim mieście i o tym wydarzeniu – niewątpliwie historycznym – w najnowszym tygodniku.