50 lat święceń kapłańskich znajomego Księdza Proboszcza 

0
55

W minioną niedzielę zostałem zaproszony na jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich Duchownego, który przez blisko 13 lat mojego życia był proboszczem parafii, gdzie dorastałem, uczyłem się wiary i miłości do Pana Boga i Kościoła, przyjąłem Pierwszą Komunię Świętą i przystąpiłem do pierwszej Spowiedzi Świętej, oraz zostałem ministrantem. Byłem świadkiem jak ów Kapłan budował wraz ze swoimi parafianami najpierw kaplicę, a potem kościół parafialny. W kaplicy dorastałem, a w kościele odprawiłem swoją Mszę Świętą Prymicyjną.

Dziś dostojny Jubilat wypoczywa na zasłużonej emeryturze, ale swoją kapłańską posługą wciąż jest obecny w życiu parafii i diecezji. W czasie niedzielnej uroczystości modlono się za Księdza seniora, a po Mszy Świętej, która była dziękczynieniem za 50 lat kapłaństwa miała miejsce agapa dla wszystkich uczestników liturgii.

50 lat kapłańskiej posługi to piękny jubileusz. – to długi czas pracy dla Chrystusa i Kościoła to dziękczynienie Bogu za człowieka, który swoje życie złożył w darze Bogu i ludziom.