Konklawe – już dziś!

0
74

Dziś tj. 12 marca 2013 roku rozpocznie się Konklawe wybór nowego Papieża, Pasterza całego Kościoła Świętego. Wybór dokona się w kaplicy sykstyńskiej na Watykanie. Wszystko już zostało przygotowane. Kardynałowie przygotowują się do wyboru a my ludz wierny wspierajmy ich swoimi modlitwami. On bardzo tego szczególnie dziś potrzebują. Niech Duch święty poruszy ich serca i umysły i niech wybiorą Papieża według Serca Bożego.

 

 

Wezwania do modlitwy wiernych w czasie Konklawe

zamiast pierwszego wezwania w modlitwie

_________________________________________________________________

 

 1.      Duch Święty zstąpił na Apostołów – prosimy Cię, Panie, aby ich następcy zebrani na konklawe, pełni Ducha Świętego, wybrali zgodnie w wolą Bożą nowego Papieża. Ciebie prosimy…

 

 2.      Duch Święty jest Obietnicą daną nam przez Chrystusa; prosimy Cię, Panie za Kardynałów zgromadzonych w Watykanie i obradujących nad wyborem nowego Biskupa Rzymu, aby wybór dokonał się z godnie w wolą Bożą. Ciebie prosimy…

 

 3.      Duch Święty obdarza mądrością, oświeć Panie serca i umysły Księży Kardynałów przebywających na Konklawe w Watykanie, aby wybrany nowy następca Świętego Piotra był światłem dla współczesnego świata. Ciebie prosimy…

 

 4.      Módlmy się za Kardynałów zgromadzonych na Konklawe w Watykanie by umocnieni darami Ducha Świętego, utwierdzeni w wierze i miłości Chrystusa wybrali nowego Namiestnika Chrystusowego na ziemi. Ciebie prosimy…

 

 5.      Módlmy się za Kolegium Kardynalskie zgromadzone na konklawe i prośmy by nieustannie otwierało się na działanie Ducha Świętego i tak mogło dokonać wyboru nowego Papieża. Ciebie prosimy…

 

 6.      Módlmy się za Kardynałów, aby za wstawiennictwem Ducha Świętego, potrafili odczytywać Boży Plan dla Kościoła i wybrali tego, którego Bóg upodobał sobie na następcę Piotra. Ciebie prosimy…

 

 7.      Módlmy się za Kardynałów obecnych na Konklawe, aby Pan Bóg poruszył ich serca i umysły, a Boża wola, by objawiła się w osobie nowo wybranego Papieża. Ciebie prosimy…

 

 8.      Módlmy się za Kardynałów przebywających na Konklawe, by umocnieni darami z nieba wybrali nowego Papieża zgodnie z Bożym zamiarem. Ciebie prosimy…

 

 9.    Prośmy za Kolegium Kardynalskie przebywające na Konklawe, aby asystencja Ducha Świętego towarzyszyła wyborowi nowego Papieża, który będzie kontynuował misję Chrystusa na ziemi. Ciebie prosimy…

 

10.      Oddajemy Ci dobry Ojcze wszystkich Kardynałów zgromadzonych w Watykanie na Konklawe niech Duch Święty przeniknie ich serca i umysły i uzdolni ich do wyboru nowego Papieża, który będzie według Serca Bożego. Ciebie prosimy…

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here