Maj / Czerwiec, to czas księżowskich rocznic, gdyż to w tych miesiącach najczęściej odbywały się i nadal odbywają się święcenia kapłańskie. Ostatnio pisałem o 30-latkach, dziś napiszę o 20 latach, w których rocznicy uczestniczyłem. Rocznica odbyła się w XVIII wiecznej świątyni, sanktuarium Matki Bożej, która na swoich i swojego skroniach ma korony poświęcone przez Ojca Świętego Benedykta XVI.

Wśród jubilatów, był ksiądz, który – gdy byłem dzieciakiem chodzącym do II klasy szkoły podstawowej – jako prezes  przyjmował mnie do grona ministrantów mojej parafii. To niesamowite, że kolega, którego znam od dzieciaka jest też księdzem, a ja – również jako ksiądz – mogę uczestniczyć w jego jubileuszu.

Wśród świętujących byli – głównie wikariusze, ale również proboszczowie parafii wiejskich i miejskich. Po Eucharystii dziękczynnej której przewodniczył biskup diecezji było pamiątkowe zdjęcie oraz prywatne spotkanie jubilatów.