2 czerwca 2008 Dzień pierwszy.

Dzień pierwszy został poświęcony obecności Boga. Bóg jest obecny w życiu człowieka. Jest Bóg! Choć nie zawsze dostrzegamy Jego obecność i nie zawsze czujemy Go obok siebie. On jest. Czasem zdarza się że są kapłani, którym gdzieś z przed oczu zaginęła postać Boga. Jakby zapomnieli komu służą w kapłaństwie. Druga natomiast część dnia poświęcona została słowu „jestem” wypowiadanym przez kandydat...

Plan dni rekolekcyjnych:

6:30     Wstanie7:00     Anioł Pański            Eucharystia            Śniadanie9:15     Modlitwa w ciągu dnia z konferencją

1 czerwca 2008 Dzień przyjazdu.

O godzinie 18:00 razem z moimi współbraćmi wsiadając w bus-a seminaryjnego udaliśmy się do domu rekolekcyjnego. Podróż minęła bardzo szybko. Jadąc na miejsc skupienia odmówiliśmy wspólnie część Różańca świętego w intencji księży neoprezbiterów oraz w intencji naszych rekolekcji. Po przyjeździe na miejsce i udaniu się do pokoików rozpakowaliśmy się. O 20:20 odmówiliśmy wspólne nieszpory - wieczo...

STAŁO SIĘ…

BOGU NAJWYŻSZEMU NIECH BĘDĄ DZIĘKI ZA WSZELKIE DARY OTRZYMANE Z JEGO ŁASKAWOŚCI. NIECH BĘDĄ DZIĘKI JEGO MATCE MARYII ZA JEJ OPIEKĘ I DARY . DZIĘKI BOŻEJ ŁASKAWOSCI OTRZYMAŁEM DZIŚ Z RĄK BISKUPA KOŚCIOŁA SAKRAMENT ŚWIĘCEŃ. JESTEM DIAKONEM KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO. ZOSTAŁEM WŁĄCZONY DO MOJEJ DIECEZJI ORAZ WŁĄCZONY DO DUCHOWIEŃSTWA. NIECH DOBRY I MIŁOSIERNY BÓG UDZIELA ZE SWEGO SKARBCA OBFITYC...

rekolekcje przed…

Dziś rozpoczynam rekolekcje przed przyjęciem świeceń diakonatu. Bardzo prosze o modlitwę w moiej intencji oraz o modlitwę w intencji moich braci.

JUŻ WKRÓTCE ORDYNACJA DIAKOŃSKA

Już za tydzień o tej porze (7 czerwca) odbędą się święcenia diakonatu. Dokładnie do ordynacji pozostało 7 dni. Jutro wraz moimi współbraćmi udamy się na 6 dniowe rekolekcje przed przyjęciem święceń. Jak mówi Kodeks Prawa Kanonicznego (kan.1039): "Wszyscy kandydaci do jakichkolwiek święceń obowiązani są odprawić przynajmniej pięciodniowe rekolekcje, w miejscu i w sposób określony przez ordynariu...

ORDYNACJA KAPŁAŃSKA

Dziś nasza wspónota seminaryjna obchodzi swoje wielkie święto. Oto mamy nowych kapłanów. W akcje ordynacji poprzez nałożenie rąk i modlitwę konsekracyjną zostali diakoni włączeni we wspólnotę prezbiterium diecezjalnego.    W kościele wśród 7 sakramentów świętych znajduje się ten jeden szczególny, który konsekruje wiernego i przyporządkowuje go na własność Chrystusowi. Sakrament święceń albo ...

DZIEŃ NA KRAKOWSKICH BIELANACH

KONGREGACJA EREMITÓW KAMEDUŁÓWKRAKÓW – BIELANYPLAN DNIA 3:45 POBUDKA

Rzeczywista obecność Chrystusa w Eucharystii.

W tym czasie zastanawiamy się w sposób szczególny nas tajemnicą Eucharystii. Nad tajemnicą Boga ukrytego w kruszynie Chleba. Jak to jest że Bóg -  prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek żyjący 2000 lat temu na ziemi palestyńskiej jest także dziś obecny wśród nas. W myśl słów Chrystusa - "...nie zostawię was sierotami" - jest on obecny w sposób realny i żeczywisty w milionach tabernakulów n...

BOŻE CIAŁO

Lanciano - Cud EucharystycznyKim jesteś?Kim jesteś, że czczą Cię wszystkie narody?K

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

A pod onym niegdyś purpurowym baldachimem Najświętsza z dotykalnych i niedotykalnych na świecie Rzeczy i Istot, Kruszyna Obecności Bożej szła w gwiaździe srebrnej, płótnem obwiniętej czystym, jakoby tam był pochód króla wygnanego i ostatniego jakiego z panujących — albowiem purpury resztka i złoceń resztka, i poczet idących lichy był. CYPRAIAN KAMIL NORWID

DIAKONAT ZA CHWILE…

Do przyjęcia przeze mnie święceń diakonatu pozostało już tylko 18 dni. To już nie zawiele. Choć ozostało tak nie wiele czasu , jednak do zrobienia bardzo dużo. Cały czas zastanaowiam się nad tym: czy czowiek jest rzeczywiście godny tak wielkiego zadania. Diakon jest bowiem pierwszym stopniem w trzójstopniowej chierarchii święceń. Wraz z przyjęciem święceń diakonatu jest się włączonym w s...