Obchody Triduum Paschalnego na Wschodzie…

0
17

Nasi Bracia Prawosławni obchodzą w tych dniach Wielki Tydzień. To opóźnienie jest to spowodowane różnicą kalendarza. Kościół Prawosławny używa do obchodów liturgicznych Kalendarza Juliańskiego. Wg tego kalendarza Pascha wypada właśnie w tych dniach. W dniu wczorajszym była celebrowana liturgia Wielkiego Czwartku. W tym dniu celebruje się liturgię mającą upamiętnić święty czas Ustanowienia Świętej Ofiary. W dniu po raz pierwszy od 20 lat Patryiarcha Wszechrusi Cyryl w dniu wczorajszym umył nogi 12 kapłanom. To piękny gest pokory i uniżenia jaki na wzór Chrystusa dokonał zwierzchnik Cerkwii Rosyjskiej.

Dziś Wielki Piątek w Cerkwii to dzień postu i umartwienia. Dziś w Kościołach Prawosławnych ma miejsce Liturgia Święta w czasie której czyta się tzw. XII Ewangelii. Jest to opis cierpienia i śmierci Chrystusa zapsany przez VI Ewangelistów.

J.13.31-18.1
J.18.1-28
Mt.26.57-75
J.18.28-19.16
Mt.27.3-32
Mk.15.16-32
Mt.27.34-54
Łk.23.32-49
J.19.25-37
Mk.15.43-47
J.19.38-42
Mt.27.62-66

 Pod koniec nabożeństwa Przenosi się Płaszczenicę – ikonę Chrystusa leżacego w grobie to tzw. Grobu Pańskiego ustawionego na środku Cerkwii. Tam Płaszczenica spoczywa do późnych godzin wieczornych Wielkiej Soboty.

Liturgia kończy się rozesłaniem:

Chrystus prawdziwy nasz Bóg, który cierpiał opluwanie i bicie, policzkowanie i krzyż i śmierć za zbawienie świata, dla modlitw przeczystej swej Matki, świętych i godnych wszelkiej czci apostołów, świętych i sprawiedliwych przodków Bogoczłowieka, Joachima i Anny, i wszystkich świętych, zmiłuje się i zbawi nas, bo jest Dobrym Przyjacielem człowieka. Amen.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here