7 czerwca 2008 – święcenia diakonatu

0
81

 

Rano w kapilcy seminaryjnej wobec władz seminarium i współbraci kleryków złożyłem przysięgę wierności przy obięciu urzędu diakona oraz wyznanie wiary.(poniżej zamieszcam tekst przysięgi wierności)

 

PRZYSIĘGA WIERNOŚCI PRZY OBJĘCIU URZĘDU

WYKONYWANEGO W IMIENIU KOŚCIOŁA

 

 Ja,…………………………………………… 

obejmując urząd diakona przyrzekam, że zarówno w słowach, jak i w postępowaniu będę zawsze zachowywał jedność z Kościołem Katolickim.

Z największą starannością i wiernością będę wypełniał obowiązki, które zostały mi powierzone wobec Kościoła tak powszechnego jak i partykularnego, w którym do mojego posługiwania, wypełnianego zgodnie z przepisami prawa, zostałem powołany.

W spełnianiu zadania, powierzonego mi w imieniu Kościoła, będę zachowywał nienaruszony depozyt wiary, będę go wiernie przekazywał i objaśniał oraz będę odrzucał wszelkie doktryny jemu przeciwne.

Będę zachowywał i umacniał dyscyplinę wspólną dla całego Kościoła i będę troszczył się o przestrzeganie praw kościelnych, w szczególności tych, które zawiera Kodeks Prawa Kanonicznego.

Będę zachowywał z chrześcijańskim posłuszeństwem to, co ogłaszają Pasterze jako autentyczni nauczyciele i stróże wiary, oraz postanawiają jako rządcy Kościoła. Biskupom diecezjalnym będę wiernie służył pomocą, aby działalność apostolska, która ma być wypełniana w imieniu i z polecenia Kościoła, była urzeczywistniana w jedności z tymże Kościołem.

 Tak mi dopomóż Bóg i ta święta Ewangelia, której dotykam moimi rękami.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here