Wyjątkowy wykład przedstawiciela Ojca Świętego

0
74

W czasie wspomnianego już przeze mnie spotkania ewangelizacyjno- ekumenicznego pastorów i liderów Kościołów pentecostalnych swoje dwa wykłady wygłosił delegat Ojca Świętego Franciszka na to spotkanie, który na co dzień posługuje w watykańskiej Radzie ds. Krzewienia jedności chrześcijan. W pierwszym ze swoich wykładów podzielił się kilkoma myślami, które sobie wynotowałem, a które stały się dla mnie bardzo odkrywcze, gdyż pokazują mój Kościół Rzymskokatolicki, który mądrze i roztropnie podchodzi do dialogu z innymi Kościołami oraz wskazuje konkretne drogi do tego dialogu.

Kilka takich myśli, którymi chcę się tutaj podzielić.


Będziemy rozmawiać z liderami Kościołów Charyzmatycznych, bo to jest wyraz naszego posłuszeństwa woli Chrystusa. Jest także wyraz miłości do Kościoła i ostatecznie akt posłuszeństwa wobec woli Chrystusa! 

W jaki sposób mogę rozmawiać z Zielonoświątkowcami i Kościołami Charyzmatycznymi, by zbliżać się do pełnej Komunii do pełnej jedności?

Pierwszą rzeczą, którą należy wymienić, to jest tożsamość. Kim ty jesteś? To pytanie nie odnosi się tyko do nowych charyzmatyków, ponieważ Oni zadadzą nam (katolikom) to samo pytanie! Zanim zapytamy nowy ruch charyzmatyczny – kim ty jesteś? Czasem dostaniemy skomplikowane odpowiedzi. Dziś usłyszeliśmy – nie byliśmy już katolikami, nie jesteśmy klasycznymi zielonoświątkowcami, jesteśmy zielonoświątkowcami nieprzynależącymi do żadnej denominacji. Zatem chciałbym wiedzieć – kim ty jesteś – a nie kim ty nie jesteś. To nie jest łatwe, ale jest to ważne! Ja nie definiuję siebie jako nie protestant, ani nie jako ortodox.

Pamiętajcie!
My (Kościół Rzymskokatolicki) jesteśmy starym Kościołem, a Oni (Kościoły Zielonoświątkowe) są nowymi Kościołami!
My mamy długą historię teologii, a oni dopiero wypracowują swoją. My mamy klarowną doktrynę, a Oni starają się zrozumieć jakie są fundamenty i podstawy ich własnej doktryny.
Nie zadawajcie im pytań, na które oni nie mogą wam jeszcze odpowiedzieć!
My musimy mieć świadomość – znać tę nierównowagę zanim będziemy próbować wspólnie iść. Punkt, z którego startujemy do dialogu z nowymi Kościołami charyzmatycznymi jest inny niż punkt startu z innymi Kościołami historycznymi!
W pełni możemy odkryć swoją katolickość dopiero w relacji do innych chrześcijan. My potrzebujemy nowych Kościołów Charyzmatycznych i spotkań z nimi, po to, by w pełni być katolikami.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here