Eucharystia o wybór nowego Papieża

0
42

Korzystając z pozwolenia mojego Księdza Biskupa w tym czasie Konklawe skorzystałem i celebrowałem Mszę świętą z formularza mszalnego o Wybór nowego Papieża. Teraz szczególnie trzeba nam modlić się o dobry wybór.

Prze[piękne jest to w moim Kościele Katolickim, że dziś do południa w Watykanie Księża Kardynałowie celebrowali Eucharystię z tego formularza a ja zwykły szary ksiądz także mogę modlić się tymi samymi tekstami mszalnymi teraz, kiedy Oni modlą się i wybierają Pasterza Kościoła Powszechnego.


 

MSZA O WYBÓR PAPIEŻA

 

Mszał rzymski, str. 121’’

 

 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE                                                                           l Sm 2, 35

Ustanowię sobie kapłana wiernego, * który będzie postępował według mego serca i pragnienia. * Wybuduję dla niego dom trwały, * a on będzie chodził zawsze w mojej obecności.

 

KOLEKTA

Boże, wiekuisty Pasterzu, Ty nieustannie opiekujesz się Twoim ludem i nim kierujesz, + daj Kościołowi papieża, który będzie się Tobie podobał przez święte życie * i poprowadzi nas drogą zbawienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

MODLITWA NAD DARAMI

Boże, okaż nam swoje miłosierdzie + i przez tę Ofiarę, którą składamy ku Twojej chwale, * daj Kościołowi świętemu papieża, według Twego Serca. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ                                                                              J 15, 16

Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, * abyście owoc przynosili, * i by trwał wasz owoc.

 

MODLITWA PO KOMUNI

Boże, Ty nas posiliłeś sakramentem Ciała i Krwi Twojego Syna, + daj nam pasterza, który będzie głosił Twojemu ludowi prawdę Ewangelii * i własnym przykładem utwierdzał go w chrześcijańskim życiu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here