Katecheza Paschalna

0
204

  

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

Niedzielą  Palmową rozpoczęliśmy Wielki Tydzień męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.W tych świętych dniach najważniejsze jest Triduum Paschalne – trzy święte dni. Papież Benedykt VI tak powie o tym świętym czasie: „Tajemnica paschalna, którą będziemy przeżywać na nowo w Triduum Sacrum, to nie tylko wspomnienie rzeczy przeszłych, lecz rzeczywistość teraźniejsza: Chrystus również dziś swoją miłością zwycięża grzech i śmierć. Zło, w jakiejkolwiek postaci, nie ma ostatniego słowa. Ostateczne zwycięstwo należy do Chrystusa, do prawdy i do miłości!” Przyjrzyjmy się tym świętym dniom.

 

Wielki Czwartek

 

W godzinach dopołudniowych w kościołach katedralnych na całym świecie celebrowana jest Msza święta Krzyżma. Podczas tej liturgii świętej kapłani z całej diecezji gromadzą się wraz ze swoim biskupem by dziękować Bogu za sakrament kapłaństwa ustanowiony w Wieczerniku podczas Ostatniej Wieczerzy. W tym czasie biskup dokonuje błogosławieństwa Olejów świętych. Oleju Krzyżma świętego, który używa się do Sakramentu Chrztu świętego, Bierzmowania oraz sakramentu Kapłaństwa. Krzyżmo święte używa się przy konsekracji nowego biskupa, konsekracji kościoła i ołtarza. Drugim olejem święconym na tej liturgii jest olej chorych używany przy celebracji sakramentu chorych. Oleje te zabierane są przez kapłanów do swoich parafii.

 

W wielki czwartek w kościołach parafialnych i kaplicach celebrowana jest tylko jedna Msza święta nazwana Mszą święta Wieczerzy Pańskiej. Jest to pamiątka tamtych chwil, kiedy Jezus wraz z apostołami w Wieczerniku spożył ostatni posiłek. W liturgii słowa wsłuchujemy się w teksty księgi wyjścia mówiące o Passze Żydowskiej oraz zatrzymujemy się nad tekstem opisującym ostatnią wieczerzę w relacji apostoła Pawła do Koryntian. Ewangelista Jan opowiada o momencie umywania nóg przez Jezusa apostołom. To symbol uniżenia i posłuszeństwa Stwórcy – stworzeniu. Eucharystia jest dziękczynieniem za to, że Jezus zostawił się nam pod postacią Chleba, za to że dał nam kapłaństwo i kapłanów dzięki którym możemy być wolni od naszych grzechów, dzięki którym możemy przyjmować Chrystusa.Po zakończeniu Eucharystii następuje przeniesienie Świętych Postaci do kaplicy przechowania zwanej – ciemnicą.

 

Wielki Piątek

 

            To dzień wielkie żałoby i smutku. W tym dniu Kościół pochyla się nad tajemnicą męki i śmierci Chrystusa.  To wyjątkowy dzień, jedyny w ciągu całego roku liturgicznego kiedy nie sprawuje się Eucharystii. Nie sprawuje, bo płacze po śmierci swego Mistrza i Pana. Wierni zaproszeni są na nabożeństwo ku czci Męki Pańskiej. Liturgia rozpoczyna się inaczej niż zwykle. Nie ma gry na organach, brak też śpiewów. Jest całkowita cisza. Kapłan udając się do ołtarza kładzie się krzyżem na znak całkowitego uniżenia i nicości przed ogromem cierpienia i majestatu Boga, który stał się człowiekiem i umarł za człowieka. Następnie wsłuchujemy się w słowa proroctwa Izajasza mówiące o cierpieniu Chrystusa oraz fragmentu z listu do hebrajczyków mówiącym o Chrystusie cierpiącym. Ewangelista Jan, przedstawia zaś ostatnie chwile Jezusa Chrystusa na ziemi. Później następuje modlitwa powszechna, która zaczerpnięta została z pierwszych wieków tradycji chrześcijańskiej. Po prośbach zanoszonych do Boga następuje Adoracja Krzyża. Każdy może podejść do drzewa hańby i śmierci. Każdy może je pocałować i oddać mu cześć. Całując krzyż Chrystusa, całuję także swój własny Krzyż. Krzyż swoich niedoskonałości, grzechów. Wielki Piątek jest dniem bez Eucharystii, a więc bez konsekracji dlatego też przynosi się Eucharystię ofiarowaną dzień wcześniej. Obrzędy tego dnia kończy uroczysta procesja przeniesienia Chrystusa Eucharystycznego do kaplicy przechowania zwanej w Polsce – Grobem Pańskim.

Dzień wielkiego Piątku jest dniem wyjątkowym. W tym dniu znajdźmy chwilę czasu na zatrzymanie swego wzroku na krzyżu i na Ukrzyżowanym. Przypatrzmy się Jego świętym ranom. Oddajmy się Jemu w modlitwie, osobistej adoracji. Dobrze przeżyjmy  godzinę miłosierdzia Bożego – godzinę 15:00 kiedy Chrystus umarł. Nie przegapmy tego dnia, nie straćmy go. Przecież mamy za co dziękować naszemu Bogu.

 

 

Wielka Sobota

 

To Kościele kolejny dzień żałoby i smutku. Oto Król zasnął, snem śmierci. Jezus umarł i spoczął w grobie wykutym w skale. To wyjątkowy dzień zadumy nad śmiercią i umieraniem. Może w tym dniu znajdźmy chwilę by obok przyjścia do świątyni ze święconką, zatrzymać się przy grobie pańskim i adorować Chrystusa Eucharystycznego ukrytego pod postacią Chleba. Znajdźmy też chwilę by pójść na groby naszych bliskich. By odwiedzić tych, którzy  oczekują jeszcze na zmartwychwstanie.

 

Wigilia Paschalna

 

Po zachodzie słońca wspólnota parafialna gromadzi się przed świątynią by uczestniczyć w poświęceniu ognia i zapaleniu paschału – symbolu Chrystusa Zmartwychwstałego. W tym dniu w świątyniach odczytywane jest 9 czytań. Siedem ze starego testamentu – przejście przez historię zbawienia. Ósme czytanie to list Pawła mówiący o Chrystusie Zmartwychwstałym i Ewangelia mówiąca o pustym grobie. To w czasie liturgii słowa po raz pierwszy od 40 dni usłyszymy radosne Alleluja.Następnie ma miejsce Liturgia Chrzcielna. Błogosławieństwo wody chrzcielnej oraz odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, naszej przynależności do Chrystusa Zmartwychwstałego. Dalej następuje celebracja Eucharystii, na zakończenie, której śpiewa się radosne Alleluja.

Obchody Triduum Sacrum kończy procesja rezurekcyjna, której celem jest obwieszczenie całemu światu, że Chrystus Zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał jak powiedział i dziś żyje w swoim Kościele pod świętymi Postaciami.

 

Największe święta chrześcijaństwa przywołujące na pamięć mękę, śmierć i zmartwychwstanie Mistrza z Nazaretu są dla nas, powinny być dla nas dniami dziękczynienia za łaskę bycia dzieckiem Boga, umiłowanym dzieckiem, które zostało odkupione, nie czymś przemijającym srebrem lub złotem ale drogocenną Krwią Chrystusa Pana.Nie zmarnujmy tych dni. Dobrze je wykorzystajmy na skupienie, modlitwę i uczestnictwo w świętych misteriach Kościoła.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here