ten jest mi bratem siostrą i matką…

0
29

       W dniu dzisiejszym kończy się okres modlitwy o jedność Chrześcijan . Przez ostatnie 10 dni wierni kościołów chrześcijańskich modlili się niejako przedłużając modlitwę Jezusa z ogrodu oliwnego. Ojcze spraw aby byli jedno. W tym duchu chciałbym zaprezentować pewne świadectwo jakie ostatnio przeczytałem w oficjalnym piśmie Kościoła Luterańskiego w Polsce. Jeden z pastorów ewangelickich opisał zdarzenie jakie miało miejsce 15 lat temu na Syberii.

       Oto w wiosce położonej 70 km od Irkucka żyją Polacy wywiezieni tam do pracy. Wśród wielu polaków wyznania Rzymskokatolickiego znalazła się grupa Lateran. W tej wiosce o której mowa przeważała liczba Lateran. Pozostali on przy swoim wyznaniu pomimo tego że modlili się sami bez pastora, bez kościoła. Modlitwa odbywała się w domach prywatnych. Gromadzili się by śpiewać i słuchać Pisma Świętego w języku polskim. Byli jednak nieliczni mieszkańcy wioski, którzy byli katolikami i ci zaczęli wyjeżdżać co niedzielę na mszę św. do Irkucka. Zaciekawieni tym faktem sąsiedzi luteranie jednej niedzieli udali się do księdza katolickiego z prośbą by przyjeżdżał i odprawiał dla nich nabożeństwo Słowa Bożego. Ksiądz zgodził się i co tydzień przyjeżdżał na wspólną modlitwę katolików i protestantów do tej małej wioski. Słuchali Słowa Bożego i śpiewali pieśni w języku polskim. Mieszkańcy wioski bardzo polubili tego kapłana, a on był pełen zrozumienia i akceptował fakt, że mieszkańcy chcą pozostać luteranami. Mało tego ów ksiądz wykupił jeden ze starych domów i zrobił z niego małą kaplicę w której modlili się zarówno katolicy jak i luteranie.
         To piękne świadectwo jakie daj pastor protestancki o działaniach duchownego katolickiego. To jest prawdziwy praktyczny ekumenizm. W dzisiejszej ewangelii św. Marek przedstawia nam pewne zdarzenie. Oto Jezus siedzi w jakimś domu naucza w nim zebranych. Widzimy ludzi zebranych wokół Jezusa głoszącego Dobrą Nowinę. Na naszą uwagę zasługuje jeszcze jeden fakt. Mianowicie odpowiedź Jezusa: Oto moja matka i moi bracia. Jezus mówi to wskazując na zebranych słuchaczy. Zobaczmy Braćmi Jezusa są Ci którzy słuchają Go. Tą sytuację można przenieść bardzo ładnie do tej historii opowiedzianej na początku. Oto katolicy i luteranie zebrani razem by słuchać Słowa Bożego, by słuchać Jezusa. Oto prawdziwi Bracia Jezusa. Wszyscy Chrześcijanie gromadzący się na słuchanie Słowa Bożego są braćmi i siostrami Chrystusa.
        Ale gdy przyjrzymy się tej Ewangelii zauważymy jeszcze jedno sformułowanie Jezusa kończące dzisiejszą perykopę. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką. Drogi Bracie czy Ty słuchasz Słowa Bożego, czy żyjesz Nim? Czy w swoim życiu pełnisz wolę Bożą? Jeśli odpowiedź na te pytania jest pozytywna to z pewnością jesteś bratem Jezusa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here