JEDEN DZIEŃ Z ŻYCIA MNICHA

1
2062

ŻYCIE MNICHA W SEMINARIUM MNISZYM

Każdy mnich wstaje o godzinie 6:00 rano. Jest to godzina kiedy rozlega się dzwon informujący o powinności opuszczenia już swojego dormitorium. Następnie każdy z mnichów ma 30 minut by dokonać porannej oblucji  i przywdziać szaty codzienne oraz szatę duchowną. Następnie mnisi udają się do kaplicy by tam odbyć poranne modlitwy.

O godzinie 6:30 wszyscy mnisi zgromadzeni w kaplicy odmawiają poranne pacierze. Po, których następuje 15 minutowa medytacja. Tak zwane Lectio divina. Medytacja kończy się modlitwą ku czci Matki Bożej – Anioł Pański.  Następnie odbywa się przygotowanie do Mszy świętej oraz sama celebracja Świętych obrzędów. Raz w tygodniu Liturgia celebrowana jest w języku Kościoła – po łacinie.

Po Mszy mnisi odprawiają dziękczynienie i udają się do refektarza by tam spożyć swój pierwszy posiłek – śniadanie.

O godzinie 8:15 mnisi kierują się do skryptoriów by tam wziąć udział w naukach dyscyplin teologicznych oraz zgłębić tajniki wiedzy filozoficznej. Spotkania z mistrzami (nauczycielami dyscyplin) trwają średnio po 45 minut.  W dniu pracy w skryptorium (6 dni w tygodniu) jest 5 wykładów z nauczycielami. Każdy z wykładów oddzielony jest 10 minutową przerwą w czasie której mnisi mogą udać się do swoich cel by tam spożyć napój podtrzymujący na duchu (czarną kawę).

Po naukach około godziny 12:45 mnisi udają się do kaplicy, by tam podziękować za minione pół dnia i zrobić przed Stwórcą rachunek sumienia. Zmawiana jest także modlitwa ku czci Matki Bożej – Anioł Pański.

Następnie mnisi już po raz drugi udają się do refektarza by spożyć kolejny posiłek – obiad. Najczęściej składa się on z dwu dań: zupy oraz dania ziemniaczano-warzywno-mięsnego. Wyjątkiem jest dzień piątkowy kiedy to mnisi nie spożywają mięsa. Kiedy posiłek zakończy się wszyscy przechodzą wspólnotowo do kaplicy by złożyć Bogu dziękczynienie za spożyty posiłek.

W godzinach od 13:30-14:30 mnisi mają czas na własną rekreację. Mogą ją spędzić na różne sposoby. Przebywają w swoich celach i pracują lub też odpoczywają w znajdującym się w celi dormitorium. Udają się na spacer, oddają się własnej lekturze ksiąg pobożnych lub też spełniają inne nakazane przez przeora obowiązki.

Od 14:30 do 17:50 jest czas kiedy mnisi przebywają w swoich celach i oddają się studium (nauce prywatnej). Powtarzają nauki zdobyte w godzinach dopołudniowych. W tym czasie jest jednak przerwa pomiędzy 16:00 a 16:30 by mnich mógł spożyć świeżo zaparzoną herbatę lub też udać się do innego mnicha by wraz z nim dzielić chwile rekreacji.

O godzinie 18:00 mnisi udają się już po raz trzeci i ostatni do refektarza by spożyć ostatni w tym dniu posiłek – kolację. W tym miejscu należy nadmienić iż każdy posiłek poprzedzony jest oraz zakończony modlitwą w refektarzu. Posiłek ten trwa około 20 minut.

Następnie mnisi udają się do kaplicy by uczynić dziękczynienie za spożyte dary Boże i odmówić modlitwę ku czci Najświętszej Panienki – Anioł Pański.

Od 18:30 do 20:00 mnisi mają czas wolny – czas na własną rekreację. Mogą wówczas korzystać z czytelni seminaryjnej oraz z miejsca gdzie znajduje się szklany ekran pospolicie zwany telewizjerem.

O godzinie 20:00 mnisi udają się do kaplicy na modlitwy wieczorne. Natomiast II razy w tygodniu mnisi wysłuchują nauk mistrzów duchowych.

            Od  godziny 21:00 w całym gmachu seminaryjnym obowiązuje silentium sacrum – święte milczenie. W tym czasie mnisi oddają się rozmowie nie z drugim mnichem ale z samym Stwórcą. Silentium trwa od 21:00 do rozpoczęcia modlitw porannych.

Godzina 22:00 to uroczyste gaszenie świateł. O tej godzinie gasną wszystkie lampy w gmachu a wszyscy mnisi udają się na spoczynek, zmęczeni całodzienną pracą.

Tak w wielkim skrócie wygląda dzień mnicha zamieszkującego moje seminarium.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here