Wtorek III tygodnia Adwentu

0
42

Kiedy przyjrzymy się pierwszym dniom życia Jezusa na ziemi, które mamy pięknie opisane w ewangelii św. Łukasza możemy dostrzec, że Maryja wraz z Józefem posłuszni swemu Panu i Stwórcy- Bogu Jahwe wypełniają posłusznie prawo Mojżesza. Jezus jest ofiarowany w  świątyni w 8 dniu, zostaje złożona ofiara za pierworodnego, udają się zwyczajem do Jerozolimy na święta Paschy. To tylko niektóre zwyczaje, obowiązki wg. prawa Mojżeszowego. Matka Jezusa i Jego Opiekun Józef w domu mieli wielki Skarb, Syna Bożego, tego który z Ojcem nadał to prawo, a mimo to nie lekceważą praca Bożego ale je wypełniają. W dalszym życiu, kiedy Jezus już głosi Dobrą Nowinę sam powie, że przyszedł wypełnić prawo a nie je znosić! Wypełnić, być poddanym prawu Ojca. Być posłusznym Ojcu.

Postawa Maryi, Jezusa i Jozefa jest dla nas wzorem i przykładem do naśladowania. Na Ich wzór mamy wypełniać prawo Boże, być wiernym temu prawu w swoim postępowaniu. Gdy iść będziemy po ścieżkach prawa, gdy w naszym codziennym życiu będziemy je wypełniać to dla innych staniemy się przykładem, a może nawet znakiem sprzeciwu lub znakiem zapytania. Dlaczego on/ona tak postępuje? Dlaczego jej/jego zachowanie jest takie, takie a nie inne ubranie w takiej a nie innej sytuacji.

Dziś prosząc Boga przez Ciebie Maryjo o łaskę wypełnia prawa Bozego w swoim życiu i bycia przykładem dla innych razem wołamy: Maranatha  – przyjdź Panie Jezu!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here