Wielka sobota – tajemnica zstąpienia Chrystusa do otchłanii.

0
17

Jaki wpływ na życie chrześcijanina na prawda o zstąpieniu Jezusa Chrystusa do otchłani?

Jaki wpływ na życie chrześcijanina ma ta prawda? Jaki wpływ na moje życie ma ta prawda? Szczerze mówiąc nigdy nie zastanawiałem się nad tym. Jednak po pewnym czasie refleksji połączonym z przeżywaniem Świąt Paschalnych doszedłem do wniosku iż prawda ta skłania każdego chrześcijanina do zastanowienia się nad swoim życiem. W tej pracy będę chciał podzielić się swoimi przemyśleniami i refleksjami.

Po pierwsze: „Jezus doświadczył śmierci jak wszyscy ludzie i Jego dusza dołączyła do nich w krainie umarłych”[1].Pan Jezus umarł. Doświadczył tego czego doświadcza człowiek – doświadczył kresu życia . „Cisza wielka, bo Król zasnął. …bo Bóg zasną w ludzkim ciele”2 Doświadczył choć mógł uniknąć: zdrady, cierpienia , hańby krzyża, wreszcie śmierci. .On jednak to przyjął ponieważ „był posłuszny aż do śmierci i to śmierci krzyżowej”3.Posluszny swemu Ojcu wypełniając w ten sposób Boży plan zbawienia człowieka. W tym rozważaniu widzę, jak wiele brakuje mi do doskonałości mojego Mistrza, który oddał się cały swemu Ojcu. Jak mało mam zaufania do Boga, który przecież wie co robi. Jak wiele w moim życiu powątpiewania w plany Boże, jak wiele pretensji i wyrzutów pod adresem Pan Boga, jak mało zaufania.

Po drugie: „Ci którzy tam się znajdują ,są pozbawieni oglądania Boga”4. Oto kolejna prawda która zmusza do refleksji nad własnym życiem. Szeol, Piekło ,Hades – Czy to miejsce naprawdę istnieje? tak to miejsce istnieje choć często zapominamy o nim albo chcemy o nim zapomnieć. Piekło istnieje i ja mogę się tam znaleźć, jeśli co dnia nie będę stawał przy Panu i oddawał Mu się do dyspozycji. piekło istnieje ale co to za miejsce? To miejsce gdzie przebywają ludzie pozbawieni oglądania Pana Boga. W zamian za to oglądają inne oblicze o czym mówi święta Faustyna w swoim dzienniczku: „Jak strasznie brzydki jest szatan , biedne dusze potępione, że musza z nim żyć i go oglądać”5. Z owej refleksji wypływa wniosek ,że odrzucenie Boga, odwrócenie się od Jego prawa, zdeptanie Jego miłości, miłowania bardziej świata niż Boga da mi chwilowe szczęście a może nawet przyjemność i satysfakcję, ale w wieczności …?

Po trzecie: „Jezus Chrystus zstępując do piekieł ,wyzwolił dusze sprawiedliwych , które oczekiwały swojego Wyzwoliciela na łonie Abrahama”6. Pan Jezus wyprowadza dusze sprawiedliwe z Szeolu w ten sposób wypełnia swoją obietnicę iż „kto wytrwa do końca ten będzie zbawiony”7. Kto będzie na Łonie Abrahama? Czy ja też tam się znajdę? Warto postawić sobie to pytanie może właśnie dziś. Może jeszcze nie jest za późno? Jak dostać się na Łona Abrahama , co zrobić? Myślę że odpowiedzią będą słowa Ewangelii: głodnego – nakarm, spragnionego – nakarm, nagiego – przyodziej, chorego i więźnia – odwiedź. Jeśli tak będziesz postępował to może trafisz na Łono Abrahama i usłyszysz od Pana Jezusa słowa: „Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane Wam od założenia świata…”8. Jak wiele mam jeszcze do zrobienia z moim życiem bym mógł być zaproszony na ucztę do królestwa Boga Ojca.

Po czwarte: „ Nawet umarłym głoszono Ewangelię”9.Pan Jezus podczas swojego ziemskiego życia głosił ewangelię ale nawet po swojej śmierci udaje się do otchłani by i tam była znana Dobra Nowina o zbawieniu. Chrystus pragnie dotrzeć do każdego. Bowiem na każdym mu zależy. Idzie do otchłani obwieścić ,że Jest Mesjaszem, Zbawicielem, Zmartwychwstałym i Żyjącym na wieki. Działalność zbawcza Jezusa „Nie ogranicza się jedynie do sfery świata widzialnego, ale obejmuje wszystkie kategorie stworzeń zgodnie z trzywarstwową koncepcją świata w starożytności: niebo, ziemia, świat podziemny”10.On chce dotrzeć z Ewangelią wszędzie. Jak wygląda moje głoszenie Ewangelii? Jak ja świadczę o Jezusie w moim miejscu pracy ? Czy daję świadectwo życia , świadectwo przynależności do Chrystusa? Z przykrością muszę stwierdzić ,że niedomagam muszę więc co dzień powtarzać za świętym Pawłem : „Biada mi gdybym nie głosił Ewangelii”11.

Po piąte: „Przez śmierć pokonał tego który dzierżył władzę nad śmiercią to jest diabła”12.On „przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie”13. Zmartwychwstały daje każdemu człowiekowi Życie (łaskę). Daje tej łaski tyle, ile człowiek potrzebuje do osiągnięcia zbawienia – życia wiecznego. Jezus pokonał władcę świata, pokonał złego. Zły jednak cały czas jest obecny w świecie i cały czas walczy o mnie i o ciebie , walczy abyś odsuwając się Jezusa , oddał mu się we władanie, abyś oddał mu Życie ofiarowane ci przez Jezusa . A kiedy oddasz mu się on da ci pozorne szczęście zakończone grzechem (śmiercią ).Jak wygląda moja egzystencja? Czy wybieram życie? Czy też wybieram chwilowe szczęście – śmierć? Jeśli dziś wybieram śmierć to trzeba mi się nad tym zastanowić jaki powód jest tego wyboru ? Dlaczego nie wybieram Życia które ofiaruje mi Chrystus?

Dlaczego wybieram władcę, któremu zostało odebrane panowanie nad światem, zostawiając przy tym Władcę całego świata i wszechświata.

Po piąte „Chrystus Zmartwychwstały ma klucze śmierci i Otchłani”14.Chrystus jest wielkim Królem, który ma władzę nad ziemią i niebem. Symbolem tej władzy są owe klucze, które trzyma Jezus. Jest On władcą żywych i umarłych. Jest władcą ponieważ otrzymał władzę od Ojca poprzez zwycięstwo nad śmiercią. „Fakt zmartwychwstania uzasadnia władzę Chrystusa – Zwycięzcy nad Otchłanią – to jest całą strefą śmierci, pojętą na sposób Szeolu w Starym Testamencie. Według rabinów tylko Jahwe ma w ręku klucze Szeolu , tutaj zaś – Zmartwychwstały Chrystus.”15.

Jaki wpływ na moje życie, życie chrześcijanina ma prawda o zstąpieniu Jezusa Chrystusa do otchłani? Jednym słowem można by powiedzieć – ogromny . w mojej pracy pochyliłem się tylko nad pewnymi zagadnieniami dotyczącymi zstąpienia do otchłani. Tylko na tych pięciu przykładach widać wyraźnie ,że ten temat niesie ze sobą bardzo ważne treści dotyczące mojego życia teraz i w przyszłości. Prawda o zstąpieniu do piekieł gdzieś nam katolikom umyka, nie zastanawiamy się nad nią , często pomijamy .Czas Wielkiej Soboty to czas kiedy powinniśmy przywoływać na pamięć ten fakt zstąpienia Pana naszego do głębin otchłani. Myślę ze przykładem mogą być dla nas bracia nasi – bracia prawosławni, którzy to w Wielki Piątek wieczorem spotykają się w cerkwiach na tzw. Królewskie godziny ułożone przez świętego Cyryla Aleksandryjskiego kiedy to śpiewając Apostychesy śpiewają: „Zbawicielu wszystkich ,gdy zostałeś za nas złożony w nowy grobie, rozradowana otchłań, ujrzawszy Ciebie, ulękła się, więzy bowiem zostały skruszone, bramy złamane, groby otwarte, umarli powstali…”16.Równierz ikonografia prawosławna ukazuje bardzo dobrze ten moment. Podejmując się rozwinięcia tego tematu doświadczyłem jak wielki jest skarbiec tajemnic mojej wiary .Jak wiele prawd wiary jest odsuwane na bok uważając je za mało istotne lub przestarzałe. Doświadczyłem jednak czegoś naprawdę pięknego iż Kościół w swej mądrości nigdy się nie myli. Jeśli podaje daną prawdę do wierzenia wiernym, to ta prawda przez tyle wieków nie traci na swojej ważności i aktualności dziś. Niech więc Ten który :doświadczając śmierci, przybył do tych którzy są pozbawieni byli oglądania Boga, wyzwalając tych którzy oczekiwali zbawienia , zwyciężył ojca kłamstwa, trzymając w ręku klucze śmierci i Otchłani zmiłuje się nad nami i nam błogosławi.

[1] KKK nr.632
2 Starożytna homilia paschalna na Święta i Wielka Sobotę.
3 Flp.2.8
4 KKK nr.663
5 Dzienniczek ś. Faustyny II zeszyt pkt. 540 str. 150
6 KKK nr.633
7 Mt.24.13
8 Mt.25.34b
9 KKK nr.634
10 Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu Bp. Kazimierz Romaniuk Poznań-Kraków1999 str.523
11 1Kor 9.16
12 KKK nr.635
13 I Prefacja Wielkanocna
14 KKK nr.635
15 Bp. Kazimierz Romaniuk Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu Poznań-Kraków1999 str.599
16 H.Paptrocki Wielki tydzień i święto Paschy w Kościele prawosławnym Kraków 2003 str. 95

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here