I znów miałem miłą – bo z przemiłymi ludźmi – okazję nagrywać wypowiedź dla telewizji na temat tego, co aktualnie dzieje się w mojej diecezji. To jest niesamowite, jak dobrze współpracuje się z mediami świeckimi, które nie zawsze są przychylnie nastawione do życia kościelnego. Dla mnie ważne jest, by im  usłużyć i by wiadomość taka czy inna poszła w świat, a dla nich ważne by mieli materiał i w ten prosty sposób każdy jest zadowolony.

Krótką setkę nagraliśmy na tle katedry, a wypowiedź wraz z komentarzem znalazła się wieczornym wydaniu informacji z regionu.