Początek października to czas kiedy uczelnie wyższe przeżywają inauguracje nowego roku akademickiego. Wśród wielu uczelni wyższych, których oferta edukacyjna kierowana jest do duchownych jest i ta ekumeniczna – Chrześcijańska Akademia Teologiczna.

W tym roku wykład inauguracyjny na tej szanowanej i jedynej w Polsce uczelni wygłosił mój arcybiskup. Miałem okazję uczestniczyć w tym wykładzie oraz zarejestrować go, by następnie zaprezentować go szerszej publice – umieszczać w mediach mojej diecezji.

ChAT to szczególna uczelnia, która kształci przyszłych duchownych różnych Kościołów chrześcijańskich, którzy potem posługują na terenie całej Polski, w tym także na terenie mojej diecezji.

Moja obecność na ChAT była dla mnie bardzo symboliczna i wyjątkowa, gdyż przygotowując się do napisania pracy magisterskiej szukałem materiałów w bibliotece tej uczelni, a dziś po wielu latach mogłem uczestniczyć w inauguracji nowego roku na tej akademii. Obecność na ChAT pozwoliła mi także na spotkać duchownych i świeckich z ekumenicznego grona znajomych z Internetu ale i władz różnych Kościołów Chrześcijańskich.