Już po raz drugi miałem okazję uczestniczyć w spotkaniu rzeczników diecezjalnych, które tym razem miało miejsce centrum Polski. Przedmiotem spotkania była wymiana doświadczeń pomiędzy tymi, którzy odpowiedzialni są za politykę informacyjną diecezji w Polsce oraz komunikacji Kościoła z mediami świeckim.

Z uwagi na trwając w czasie pandemii spotkanie odbyło siew  reżimie sanitarnym zachowując dystans społeczny w sali wykładowej oraz poprzez maski jakie każdy z uczestników miał na twarzy.

Po zakończeniu kilkugodzinnego spotkania miało miejsce także pamiątkowe zdjęcie, które będzie pamiątką nie tylko spotkania, ale także czasu w jakim ono się odbyło – zdjęcie zrobione było na dworze w maseczkach.

Spotkania tego typu są bardzo budujące, a wymiana doświadczeń uczy patrzenia na Kościół jako zbiór wielu elementów – jakże różnych ale jednocześnie bardzo podobnych.