Pierwszy dzień października to dzień dedykowany św. Teresce od Dzieciątka Jezus. Z te okazji uczestniczyłem w odpuście karmelitańskim połączonym z tradycyjnym poświęceniem płatków róż. Była także okazja spotkania z siostrą karmelitanką klauzurową.

Karmel w moim mieście to szczególne miejsce Bożego pokoju, gdzie nieustannie trwa modlitwa za moje miasto i za tych, którzy o tę modlitwę proszą.