Świadectwo święceń

0
624

Porządkując dokumenty po moim zmarłym Proboszczu, natrafiłem na dwa dość stare dokumenty, pochodzące z 1959 i 1960 roku, dotyczące przyjęcia przez niego święceń subdiakonatu i  prezbiteratu.

Dziś każdy duchowny po otrzymaniu święceń diakonatu i kapłaństwa, otrzymuje tzw. testimonium tzn. świadectwo święceń. Dokument wydawany jest na potrzeby wewnętrzne Kościoła. Nie publikuje się go nigdzie, a wydawany jest w dwu egzemplarzach: dla święconego i jako załącznik do dokumentów archiwalnych.

Testimonium zarówno dawniej jak i dziś spisywane jest w języku łacińskim i zawiera podstawowe informacje: jakich święceń udzielono, kto ich udzielił, gdzie miały miejsce i do jakiej diecezji kapłan, po ich przyjęciu zostaje włączony.

Trzymając w ręku te  dwa stare dokumenty, oglądam historię, której przez znajomość z Proboszczem częścią się stałem. To jest coś niezwykłego!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here