Ksiądz – znakiem sprzecznosci…

0
34

Przglądając internet można znaleźć wiele ciekawych stron i blogów. Jednym z cennych i bardzo wartościowych znaleźisk jest stronka młdego ksiedza, znajdująca sie pod adresem: http://www.danielou.pl. Kapłan dzieli się cwoim codziennym życiem oraz refleksją nad Słowem Bożym. To własnie na Jego stronce znalazłem ten tekst, który podeprę pewnym zdjęciem. W tekście tym jest wiele prawdy…

 

KAPŁAN ZNAKIEM SPRZECZNOŚCI 

 

 

Dla niektórych jest zwykłym egoistą,
Dla innych jest wszystkim i umie się dzielić tym co ma.
Niektórzy go błogosławią, inni zaś przeklinają;
Wszyscy chcą go osądzać.

Jeśli rozmawia z bogatymi: jest kapitalistą,
Jeśli przebywa z biednymi: jest komunistą
Jeśli wygląda młodo: jest za młody,
Jeśli chodzi zamyślony: jest wiecznie niezadowolony
Jeśli jest przystojny: dlaczego się nie oŜenił?
Jeśli brzydki: Ŝadna go nie chciała

Jeśli chodzi do kawiarni: jest pijakiem
Jeśli przebywa ciągle w domu: jest dzieciakiem
Jeśli chodzi pod koloratką: jest człowiekiem światowym
Jeśli zakłada sutannę: jest zbytnim tradycjonalistą
Jeśli jest otyły: niczego mu nie brakuje
Jeśli jest szczupły: na pewno choruje

Jeśli głosi kazanie dłuŜej niŜ dziesięć minut: nigdy nie skończy
Jeśli jest rzeczowy: nie umie nic powiedzieć
Jeśli ma długie włosy: jest zbyt nowoczesny
Jeśli ma krótkie włosy: jest przeszłościowy
Jeśli chrzci i udziela ślubów wszystkim: rozrzuca Sakramentami
Jeśli jest wymagający: oddala od siebie ludzi
Jeśli rozmawia i odwiedza parafian: nigdy go nie ma w domu
Jeśli siedzi w Kościele: niczym się nie interesuje
Jeśli nie organizuje zabaw: nigdy nic nie robi
Jeśli prowadzi prace w parafii: wyrzuca pieniądze

Jeśli mówi o kontemplacji Boga: jest rozkojarzony
Jeśli rozmawia o problemach praktycznych: jest materialistą
Jeśli ma radę parafialną: „ pozwala ciągać się za nos…”
Jeśli jej nie ma: jest księdzem władczym i zbyt klerykalnym
Jeśli cytuje Sobór Watykański II: jest księdzem zbyt nowoczesnym
Jeśli uczy katechizmu: jest księdzem jeszcze przed soborowym
Jeśli jest młody: nie ma doświadczenia
Jeśli jest stary: zrobiłby dobrze idąc na emeryturę

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here