II Prawda Wiary

0
83

W minioną niedzielę (11 listopada) na Mszy św. Rozważaliśmy druga prawdę wiary – Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza a za złe każe. Do przygotowania kazania i jako jego podstawę przyjąłem tekst ewangelii Mt. 25, 31-46. Mowa jest tam o powtórnym przyjściu Chrystusa przy końcu czasów gdy przyjdzie jako sędzia sprawiedliwy. Podjąłem obok tego temat sądu na podstawie prawa miłości Boga i bliźniego. Omówiłem na podstawie KKK sąd ostateczny oraz sąd szczegółowy – czym są, kiedy mają miejsce. Na zakończeni przywołałem jeszcze jeden rodzaj sądu, który ma miejsce w czasie naszego życia – to sąd sumienia. Które czasem dręczy i męczy a czasem odczuwamy w nim pokój.

By lepiej zobrazować sąd ostateczny pokazałem wiernym obraz Hansa Memlinga malarza niderlandzkiego z XVII w. pt. sąd ostateczny. Do tego wykorzystałem rzutnik multimedialny. Będąc pokoleniem obrazkowym, to co zobaczymy zostaje w naszym umyśle. Ważne byśmy jako ludzie wierzący obcowali ze sztuką i karmili się pięknem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here