Maryja Matka Jedności

0
17

W czwartek w godzinach dopołudniowych do naszej Ojczyzny przybył z apostolska wizytą Patriarcha Moskwy i Wszech Rusi Cyryl I. To Jego pierwsza podróż apostolska do kraju europy zachodniej ale jak sam się wyraził także pierwsza wizyta Patriarchy  na terenie kanonicznie związanym z Rzymem. Pięknie, że ponad wszelkimi podziałami jest Pan Bóg, że ponad wewnętrzną i zewnętrzną niechęcią jest Jezus, który nie dzieli lecz łączy. Sam przecież mówił – Ja i Ojciec jedno jesteśmy! I dalej, Ojcze spraw aby byli jedno.

 

Po przywitaniu przez dostojników Cerkwi Prawosławnej z Polski i duchowieństwo Rzymskokatolickie, a także przedstawicieli Państwa Polskiego dostojny Gość udał się do siedziby Episkopatu Polski. Tam powitał Patriarchę Sekretarz Ks. Abp Józef Michalik i inni licznie zgromadzeni Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi z całego kraju. To pokazuje jak ważna to wizyta dla nas Polaków i Kościoła Rzymskiego. W Sali obrad przed stołem prezydialnym stanęły dwie Ikony. Ikona Matki Bożej Częstochowskiej oraz Ikona Matki Bożej Kazańskiej. Ikony otoczone były kwiatami.Po uroczystym przywitaniu i przemówieniach zostały wymienione wzajemne prezenty opieczętowane komentarzem. Abp Józef Michalik wręczył Cyrylowi I kopię obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, zaś Patriarcha przekazał przewodniczącemu KEP ikonę Matki Bożej Smoleńskiej.  Abp Michalik prosił Jego Świątobliwość, aby – jeśli uzna za stosowne – umieścił ikonę w drogim i bliskim sobie miejscu. Patriarcha zaś powiedział: Jako były arcybiskup smoleński chciałbym Konferencji Episkopatu Polski wręczyć smoleńską ikonę Matki Bożej. Chciałbym, żeby ta ikona też została umieszczona w godnym miejscu, żeby przypominała o dzisiejszym dniu, o rozpoczętym przez nas dialogu, o tym, że pamiętamy skąd się wywodzą nasze chrześcijańskie korzenie”  

 

 

Zobaczmy jak ważna jest Matka! Maryja Matka Jezusa jest naszą Matką! Matką pod której płaszcz ze wschodu garną się Jej dzieci prawosławne a od zachodu garną się Jej dzieci katolickie, A Ona wszystkie dzieci tuli do swojego Matczynego łona. Ona staje się rzeczniczką i świadkiem pojednania miedzy naszymi narodami i Kościołami.

 


 

W liturgii Kościoła Rzymskiego czcimy Maryję nadając Jej tytuł Matki jedności. Pięknie opisuje Maryję w tajemnicy pojednania prefacja mszalna: On (Jezus) bowiem jako sprawca i miłośnik jedności wybrał sobie Matkę o dziewiczym ciele i sercu, a także chciał mieć jako Oblubienicę Kościół jeden i nie podzielony. Wywyższony nad ziemię , w obecności Matki Dziewicy, zgromadził w jedno Twoje rozproszone dzieci, zespolone z Nim więzami miłości. Gdy powrócił do Ciebie i zasiadł po Twojej prawicy, zesłał na Błogosławiona Dziewicę, modlącą się z Apostołami, Ducha zgody, jedności, pokoju i przebaczenia.

Maryja łączy nas w jeden Kościół i prowadzi w jedności do Chrystusa! Maryjo Matko Jedności uczyń nas jedno przed Bożym obliczem. Byśmy razem z Braćmi naszymi Prawosławnym potrafili razem żyć, modlić się i pracować dla zbawienia siebie i całego świata.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here