Ja odpuszczam Tobie grzechy…Łaska rozgrzeszenia i odpuszczenia grzechów – mocą Chrystusa.

0
144

 

Ja odpuszczam Tobie grzechy… Te słowa może usłyszeć każdy kto przychodzi i prosi o łaskę rozgrzeszenia w sakramencie pokuty i pojednania. Jednak nie każdy może otrzymać rozgrzeszenie od razu. Kościół zatrzymuje łaskę rozgrzeszenia dla tych, którzy są w trwałej i ciągłej niedyspozycji do otrzymania rozgrzeszenia. Taka niedyspozycja to chociażby tak często dziś spotykany konkubinat, wolne związki czy też życie w z kolejnym partnerem/ partnerką.

Wielu ludzi, którzy nie mogą otrzymać rozgrzeszenia odrzuca w pewien sposób Chrystusa i Wspólnotę Kościoła sądzą Oni, że Chrystus i Kościół i odsuwa od siebie, że dla nich nie ma miejsca we wspólnocie wierzących. Są jednak i tacy, którzy przybywają do świątyni, trzymają się Pana Boga pomimo, tego że nie mogą korzystać z sakramentu pokuty oraz Stołu Pańskiego.

Niech poniższy przykład z życia pewnej parafii pokaże jak ważny jest sakrament pokuty i pojednania dla penitenta jak i dla kapłana. W pewnej parafii 2 osoby mieszkały bez sakramentu małżeństwa,(co nie jest dziś żadną rzadkością, a raczej popularną praktyką, szczególnie wśród młodych) gdyż do zawarcia go były przeszkody. Nie stronili jednak od obecności niedzielnej na Mszy św. Gdy jedna z nich została odwołana do wieczności, druga przystąpiła do sakramentu pokuty, teraz już w wolności. Jak wielka radość pojawiła się na twarzy gdy po niemożności uczestniczenia w pełni w Eucharystii, teraz mogła przyjąć ta osoba Jezusa Eucharystycznego pod postacią Chleba.

To wielka radość penitenta (osoby spowiadającej się) ale także wielka radość kapłana, który może udzielić rozgrzeszenia temu, który o to prosi. Jak wielka radość z tego, że to długie oczekiwanie serca zostało zakończone i pragnienie nasycone.

Takie sytuacje pokazują jak ważna jest posługa księdza, który choć jest nieporadnym i grzesznym łącznikiem między Bogiem, a penitentem, to właśnie nim posługuje się Pan Bóg. Jak bardzo Pan Bóg umacnia wiarę kapłana i penitenta takimi spowiedziami. Niech dobry Bóg będzie uwielbiony za sakrament pojednania i pokuty.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here