zaduszki…

0
30

Dziś w godzinach wieczornych na naszym cmentarzu parafialnym odbyła się procesja żałobna. Przyznam, się że Ksiądz Proboszcz do mojego pomysłu o zorganizowaniu tej procesji odniósł się pozytywnie ale ja sam przeczówałem, że nie będzie wielu ludzi na tej procesji. Ale Pan Bóg potrafi zadziwić człowieka. Na procesję przybyło około 70, 80 osób, co muszę przyznać bardzo mnie miło zaskoczyło.
W czasie procesji prosiliśmy za naszych bliskich zmarłych oraz zmarłych parafian.


 

Litania za zmarłych

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas.

Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad duszami zmarłych.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się za dusze zmarłych.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Święci aniołowie i archaniołowie, módlcie się za dusze zmarłych.

Święci patriarchowie i prorocy,

Święci apostołowie i ewangeliści,

Święci uczniowie Pańscy,

Święci męczennicy i męczenniczki,

Święci biskupi i wyznawcy,

Święci doktorzy Kościoła,

Święci kapłani i lewici,

Święci zakonnicy i pustelnicy,

Święte panny i wdowy,

Wszyscy święci i święte Boże, przyczyńcie się za nimi.

Bądź im miłościw, przepuść im, Panie.

Od zła wszelkiego, wybaw je, Panie.

Od gniewu Twego,

Od mocy szatańskiej,

Od mąk czyśćcowych,

Przez narodzenie Twoje,

Przez krzyż i mękę Twoją,

Przez śmierć i pogrzeb Twój,

Przez chwalebne zmartwychwstanie Twoje,

Przez cudowne wniebowstąpienie Twoje,

Przez łaskę Ducha Świętego, Pocieszyciela,

My grzeszni, za cierpiącymi duszami, prosimy Cię, Panie.

Za duszami biskupów, kapłanów i duchownych wszelkich stanów,

Za duszami królów, książąt i wszelkiej zwierzchności na świecie,

Za duszami rodziców, braci, sióstr, krewnych i powinowatych naszych,

Za duszami tych, którzy nam dobrze czynili względem duszy i ciała,

Za duszami tych, których kochaliśmy szczególnie,

Za duszami tych, którzy nam albo my im tu na świecie nieprzyjaźni byli,

Za duszami tych, którzy z naszej przyczyny lub zgorszenia męki czyśćcowe cierpią,

Za duszami tych, którzy niespodzianie zeszli z tego świata,

Za duszami tych, którzy zmarli bez sakramentów świętych,

Za duszami tych, którzy w tym domu i w tej parafii umarli,

Za duszami tych, których ciała w tym kościele (albo: na tym cmentarzu) leżą,

Za duszami tych, których ciała nie miały chrześcijańskiego pogrzebu,

Za duszami dobrodziejów tego kościoła i innych miejsc świętych,

Za duszami tych, którzy się za umarłych pobożnie modlili,

Za duszami, które najdłużej lub najciężej cierpią,

Za duszami, które od krewnych i przyjaciół nie mają ratunku,

Za duszami, za które najbardziej jesteśmy obowiązani się modlić,

Za duszami, przez których wybawienie mamy mieć od nich podobną pomoc,

Za duszami, których wybawienia gorąco pragnie Najświętsze Serce Niepokalanej Maryi Panny,

Za duszami, dla których nasze prośby są najbardziej potrzebne,

Abyś wszystkich zmarłych do wiekuistego odpoczynku doprowadzić raczył, prosimy Cię, Panie!

Abyś wszystkich żyjących do nabożeństwa za dusze zmarłych pobudzić raczył,

Abyś wspomnienia za dusze zmarłych we mszy św. od wszystkich kapłanów łaskawie przyjmować raczył,

Abyś świętych Aniołów Twoich na pociechę cierpiących dusz i na ich wyprowadzenie z czyśćca posyłać raczył,

Abyś niegodne prośby nasze miłościwie przyjąć raczył,

Synu Boży, a Boże miłosierdzia, wysłuchaj nas, Panie.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść im, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad duszami zmarłych, Panie.

  

 

Módlmy się:

Boże, Ty raczyłeś nam zostawić znaki Twej Męki na świętym całunie, którym zostało owinięte przez Józefa z Arymatei Twoje Ciało Przenajświętsze zdjęte z krzyża, spraw łaskawie, abyśmy przez śmierć i pogrzeb Twój zostali doprowadzeni do chwalebnego zmartwychwstania. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here