czy jedność między katolikami a mariawitami jest możliwa?

0
25

23. posiedzienie Komisji do spraw Dialogu Teologicznego

   Komunikat  z posiedzenia Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego pomiędzy
Kościołem Rzymskokatolickim i Kościołem Starokatolickim Mariawitów

 

    Dnia 14 października 2009 roku w siedzibie Biskupa Naczelnego Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Płocku, przy ul. Kazimierza Wielkiego 27a, odbyło się 23. posiedzenie Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego pomiędzy Kościołem Starokatolickim Mariawitów i Kościołem Rzymskokatolickim.
    W posiedzeniu wzięli udział: Biskup Naczelny Maria Ludwik Jabłoński i Bp Bronisław Dembowski – współprzewodniczący, oraz członkowie: ks. prof. Maria Paweł Rudnicki i ks. mgr Maria Grzegorz Dróźdż – reprezentujący Kościół Starokatolicki Mariawitów oraz ks. prof. Henryk Seweryniak i ks. prof. Ireneusz Mroczkowski – reprezentujący Kościół Rzymskokatolicki.
    Spotkanie rozpoczęto modlitwą i złożeniem najserdeczniejszych życzeń ks. prof. M. Pawłowi Rudnickiemu z okazji złotego Jubileuszu święceń kapłańskich.
    Część roboczą zainaugurowała dyskusja na temat Listów Matki Marii Franciszki Kozłowskiej do o. Honorata Koźmińskiego z 1893 roku.
    Ks. H. Seweryniak przekazał fotokopię łacińskiego Listu Matki Marii Franciszki Kozłowskiej do Piusa X (9.06.1904 r.) oraz tłumaczenie tego listu.
    Strona katolicka poprosiła o udostępnienie dokumentów, odnalezionych przez historyków mariawickich w toku ostatnich poszukiwań archiwalnych.
    Postanowiono, że na następnym posiedzeniu Komisji zapadnie decyzja co do publikacji obu nurtów dotychczasowych prac: 1. o początkach mariawityzmu w świetle najstarszych dokumentów; 2. o objawieniach Mateczki. Na tym posiedzeniu zostanie również przedstawione stanowisko obu stron w odniesieniu do zmian w tekście „Początku Zawiązku..”, przedstawionym w styczniu 1903 roku bp. J. Szembekowi. Strony zobowiązały się także do przygotowania swoich stanowisk na temat: 1. Listu Matki Marii Franciszki Kozłowskiej do Piusa X; 2. Stanowiska bp. A. J. Nowowiejskiego w kwestii mariawickiej (1903 r.); 3. Listu abp. W. Chościaka Popiela do papieża (1903 r.).
    Postanowiono, że następne spotkanie Komisji odbędzie się 3 marca 2010 roku w domu Biskupa Bronisława Dembowskiego we Włocławku (początek o godz. 10.30).
    Zebranie zakończono modlitwą i obiadem.

Płock, 14.X.2009 r.

                                    Bp Maria Ludwik Jabłoński                                  Bp Bronisław Dembowski

źródło: www. mariawita.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here