NIEPOKALANIE POCZĘTA…

0
26

Dlatego po przedstawieniu Bogu przez Jego Syna naszych nigdy nieustających pokornych i popartych postem prywatnych oraz publicznych próśb Kościoła, aby mocą Ducha Świętego raczył pokierować i wesprzeć nasz umysł, wybłagawszy wsparcie całego niebieskiego dworu oraz zawezwawszy z westchnieniem Ducha Pocieszyciela i za Jego natchnieniem na chwałę Świętej i Niepodzielnej Trójcy, na cześć i uwielbienie Bogurodzicy Dziewicy, dla wywyższenia wiary katolickiej i rozkrzewienia religii chrześcijańskiej, powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz naszą ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swojego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmogącego Boga oraz ze względu na przewidywane zasługi Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana wolna od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć. Dlatego też ci, którzy ośmieliliby się w sercu pomyśleć inaczej, niż zostało to przez nas określone, od czego niech Bóg zachowa, niech się dowiedzą i wiedzą na przyszłość, że własnym wyrokiem się potępili i doznali upadku w wierze oraz odpadli od Kościoła katolickiego, a ponadto na mocy samego faktu popadają w kary ustanowione przez prawo, jeśli to, co czują w sercu, odważą się w słowie lub piśmie lub w inny dostrzegalny sposób wyjawić.

PIUS IX 
INEFFABILIS DEUS (8 XII 1854)

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryii Panny ukazuje nam odwieczny plan Boży jaki jest zastosowany wobec Maryii. Niewiasta zachowana od grzechu pierworodnego rodzi Syna Bożego. Niedoskonałe stwożenie rodzi swego Stwórcę. Na świat przychodzi Bóg -człowiek. Maryja jest tym Naczyniem Duchownym w którym jest przechowywany Jezus. Bóg zachował Maryję czystą i nieskalaną przez grzech by mogła być Jego matką. Maryja jest dla nas swoistym wzorem, jest człowiekiem jak każdy z nas i jest obdarowana łaską czystości i dziewictwa. Niepokalana jest często ukazywana na wielu wizerunkach jako niewiasta apokaliptyczna. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod Jej stopami a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. I fragment z księgi rodzaju – Ona zetrze głowę węża starodawnego co zwie się diabeł i szatan. Maryja stojąca na kuli ziemskiej a pod stopami ma węża którego głowę depcze nogą. Ubrana w błękino biały płaszczsymbolizujący niewinność i czystość, a nad głową Niewiasty wieniec z gwiazd dwunastu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here