Już od wielu lat w pierwszej połowie maja wierni mojej diecezji oraz przybywający z całej polscy pątnicy pielgrzymują do grobu wyjątkowej katechetki, która całe swoje życie poświęciła miłości do Pana Boga oraz dzieci i młodzieży, których uczyła wiary katolickiej.

Ta wyjątkowa katechetka – osoba świecka – żyjąca na przełomie wieków, zasłużyła się dla Kościoła, a wieść jej dobrego i przykładnego życia zaprowadził ją na ołtarze. Zakończył się etap diecezjalny  jej procesu beatyfikacyjnego, a do zakończenia go na szczeblu watykańskim i jej beatyfikacji potrzebny jest uznany za kanoniczny cud.

W tym roku i ja uczestniczyłem w tym pielgrzymowaniu wykonując swoją posługę medialną ale i modląc się przez wstawiennictwo sługi Bożej Katechetki w intencjach prywatnych, osobistych i ogólno Kościelnych.