3 czerwca 2008 Dzień drugi.

Dzień drugi był wspomnieniem męczenników wietnamskich. Po ewangelii Ojciec Rekolekcjonista w swoim słowie przypomniał nam że ważne jest oddanie się Bogu tak do końca, nie zostawiając nic dla siebie. Oddać się Bogu do końca-nawet zgadzając się na śmierć dla Chrystusa. Żyć dla Jezusa, zachwycać się Jezusem, zakochać się w Jezusie. Podczas modlitwy indywidualnej rozważałem tekst przysięgi wierno...

2 czerwca 2008 Dzień pierwszy.

Dzień pierwszy został poświęcony obecności Boga. Bóg jest obecny w życiu człowieka. Jest Bóg! Choć nie zawsze dostrzegamy Jego obecność i nie zawsze czujemy Go obok siebie. On jest. Czasem zdarza się że są kapłani, którym gdzieś z przed oczu zaginęła postać Boga. Jakby zapomnieli komu służą w kapłaństwie. Druga natomiast część dnia poświęcona została słowu „jestem” wypowiadanym przez kandydat...

Plan dni rekolekcyjnych:

6:30     Wstanie7:00     Anioł Pański            Eucharystia            Śniadanie9:15     Modlitwa w ciągu dnia z konferencją

1 czerwca 2008 Dzień przyjazdu.

O godzinie 18:00 razem z moimi współbraćmi wsiadając w bus-a seminaryjnego udaliśmy się do domu rekolekcyjnego. Podróż minęła bardzo szybko. Jadąc na miejsc skupienia odmówiliśmy wspólnie część Różańca świętego w intencji księży neoprezbiterów oraz w intencji naszych rekolekcji. Po przyjeździe na miejsce i udaniu się do pokoików rozpakowaliśmy się. O 20:20 odmówiliśmy wspólne nieszpory - wieczo...

STAŁO SIĘ…

BOGU NAJWYŻSZEMU NIECH BĘDĄ DZIĘKI ZA WSZELKIE DARY OTRZYMANE Z JEGO ŁASKAWOŚCI. NIECH BĘDĄ DZIĘKI JEGO MATCE MARYII ZA JEJ OPIEKĘ I DARY . DZIĘKI BOŻEJ ŁASKAWOSCI OTRZYMAŁEM DZIŚ Z RĄK BISKUPA KOŚCIOŁA SAKRAMENT ŚWIĘCEŃ. JESTEM DIAKONEM KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO. ZOSTAŁEM WŁĄCZONY DO MOJEJ DIECEZJI ORAZ WŁĄCZONY DO DUCHOWIEŃSTWA. NIECH DOBRY I MIŁOSIERNY BÓG UDZIELA ZE SWEGO SKARBCA OBFITYC...

rekolekcje przed…

Dziś rozpoczynam rekolekcje przed przyjęciem świeceń diakonatu. Bardzo prosze o modlitwę w moiej intencji oraz o modlitwę w intencji moich braci.

JUŻ WKRÓTCE ORDYNACJA DIAKOŃSKA

Już za tydzień o tej porze (7 czerwca) odbędą się święcenia diakonatu. Dokładnie do ordynacji pozostało 7 dni. Jutro wraz moimi współbraćmi udamy się na 6 dniowe rekolekcje przed przyjęciem święceń. Jak mówi Kodeks Prawa Kanonicznego (kan.1039): "Wszyscy kandydaci do jakichkolwiek święceń obowiązani są odprawić przynajmniej pięciodniowe rekolekcje, w miejscu i w sposób określony przez ordynariu...

ORDYNACJA KAPŁAŃSKA

Dziś nasza wspónota seminaryjna obchodzi swoje wielkie święto. Oto mamy nowych kapłanów. W akcje ordynacji poprzez nałożenie rąk i modlitwę konsekracyjną zostali diakoni włączeni we wspólnotę prezbiterium diecezjalnego.    W kościele wśród 7 sakramentów świętych znajduje się ten jeden szczególny, który konsekruje wiernego i przyporządkowuje go na własność Chrystusowi. Sakrament święceń albo ...

DZIEŃ NA KRAKOWSKICH BIELANACH

KONGREGACJA EREMITÓW KAMEDUŁÓWKRAKÓW – BIELANYPLAN DNIA 3:45 POBUDKA

Rzeczywista obecność Chrystusa w Eucharystii.

W tym czasie zastanawiamy się w sposób szczególny nas tajemnicą Eucharystii. Nad tajemnicą Boga ukrytego w kruszynie Chleba. Jak to jest że Bóg -  prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek żyjący 2000 lat temu na ziemi palestyńskiej jest także dziś obecny wśród nas. W myśl słów Chrystusa - "...nie zostawię was sierotami" - jest on obecny w sposób realny i żeczywisty w milionach tabernakulów n...

BOŻE CIAŁO

Lanciano - Cud EucharystycznyKim jesteś?Kim jesteś, że czczą Cię wszystkie narody?K

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

A pod onym niegdyś purpurowym baldachimem Najświętsza z dotykalnych i niedotykalnych na świecie Rzeczy i Istot, Kruszyna Obecności Bożej szła w gwiaździe srebrnej, płótnem obwiniętej czystym, jakoby tam był pochód króla wygnanego i ostatniego jakiego z panujących — albowiem purpury resztka i złoceń resztka, i poczet idących lichy był. CYPRAIAN KAMIL NORWID