4 czerwca 2008 Dzień trzeci.

Dziejesz dzień upłynął pod hasłem pytań dotyczących godności święconego oraz celibatu. Rekolekcjonista przypominał nam czym jest celibat. Przypomniał także iż nie jest to wyzbycie się miłości. Nie można wyzbyć się miłości, gdyż Bóg jest miłością (1J.). Skoro Bóg jest Miłością to my musimy kochać. Kochać nie tyle poprzez założenie własnej rodziny ile poprzez kochanie każdego drugiego człowieka....

5 czerwca 2008 Dzień czwarty.

Dzisiejszy dzień upłynął bardzo spokojnie. W swoich rozważaniach w czasie konferencji Ojciec Rekolekcjonista poddał pod refleksję temat brewiarza- Liturgii Godzin. Jest to oficjalna modlitwa Kościoła, z Kościołem i za Kościół. W czasie jej sprawowania włączam się w modlitwę całego Kościoła, ludzi wszystkich kontynentów. Rekolekcjonista podkreślił iż w tej modlitwie nie tylko modli się dany duc...

3 czerwca 2008 Dzień drugi.

Dzień drugi był wspomnieniem męczenników wietnamskich. Po ewangelii Ojciec Rekolekcjonista w swoim słowie przypomniał nam że ważne jest oddanie się Bogu tak do końca, nie zostawiając nic dla siebie. Oddać się Bogu do końca-nawet zgadzając się na śmierć dla Chrystusa. Żyć dla Jezusa, zachwycać się Jezusem, zakochać się w Jezusie. Podczas modlitwy indywidualnej rozważałem tekst przysięgi wierno...

2 czerwca 2008 Dzień pierwszy.

Dzień pierwszy został poświęcony obecności Boga. Bóg jest obecny w życiu człowieka. Jest Bóg! Choć nie zawsze dostrzegamy Jego obecność i nie zawsze czujemy Go obok siebie. On jest. Czasem zdarza się że są kapłani, którym gdzieś z przed oczu zaginęła postać Boga. Jakby zapomnieli komu służą w kapłaństwie. Druga natomiast część dnia poświęcona została słowu „jestem” wypowiadanym przez kandydat...

Plan dni rekolekcyjnych:

6:30     Wstanie7:00     Anioł Pański            Eucharystia            Śniadanie9:15     Modlitwa w ciągu dnia z konferencją

1 czerwca 2008 Dzień przyjazdu.

O godzinie 18:00 razem z moimi współbraćmi wsiadając w bus-a seminaryjnego udaliśmy się do domu rekolekcyjnego. Podróż minęła bardzo szybko. Jadąc na miejsc skupienia odmówiliśmy wspólnie część Różańca świętego w intencji księży neoprezbiterów oraz w intencji naszych rekolekcji. Po przyjeździe na miejsce i udaniu się do pokoików rozpakowaliśmy się. O 20:20 odmówiliśmy wspólne nieszpory - wieczo...

STAŁO SIĘ…

BOGU NAJWYŻSZEMU NIECH BĘDĄ DZIĘKI ZA WSZELKIE DARY OTRZYMANE Z JEGO ŁASKAWOŚCI. NIECH BĘDĄ DZIĘKI JEGO MATCE MARYII ZA JEJ OPIEKĘ I DARY . DZIĘKI BOŻEJ ŁASKAWOSCI OTRZYMAŁEM DZIŚ Z RĄK BISKUPA KOŚCIOŁA SAKRAMENT ŚWIĘCEŃ. JESTEM DIAKONEM KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO. ZOSTAŁEM WŁĄCZONY DO MOJEJ DIECEZJI ORAZ WŁĄCZONY DO DUCHOWIEŃSTWA. NIECH DOBRY I MIŁOSIERNY BÓG UDZIELA ZE SWEGO SKARBCA OBFITYC...

rekolekcje przed…

Dziś rozpoczynam rekolekcje przed przyjęciem świeceń diakonatu. Bardzo prosze o modlitwę w moiej intencji oraz o modlitwę w intencji moich braci.

JUŻ WKRÓTCE ORDYNACJA DIAKOŃSKA

Już za tydzień o tej porze (7 czerwca) odbędą się święcenia diakonatu. Dokładnie do ordynacji pozostało 7 dni. Jutro wraz moimi współbraćmi udamy się na 6 dniowe rekolekcje przed przyjęciem święceń. Jak mówi Kodeks Prawa Kanonicznego (kan.1039): "Wszyscy kandydaci do jakichkolwiek święceń obowiązani są odprawić przynajmniej pięciodniowe rekolekcje, w miejscu i w sposób określony przez ordynariu...

ORDYNACJA KAPŁAŃSKA

Dziś nasza wspónota seminaryjna obchodzi swoje wielkie święto. Oto mamy nowych kapłanów. W akcje ordynacji poprzez nałożenie rąk i modlitwę konsekracyjną zostali diakoni włączeni we wspólnotę prezbiterium diecezjalnego.    W kościele wśród 7 sakramentów świętych znajduje się ten jeden szczególny, który konsekruje wiernego i przyporządkowuje go na własność Chrystusowi. Sakrament święceń albo ...

DZIEŃ NA KRAKOWSKICH BIELANACH

KONGREGACJA EREMITÓW KAMEDUŁÓWKRAKÓW – BIELANYPLAN DNIA 3:45 POBUDKA

Rzeczywista obecność Chrystusa w Eucharystii.

W tym czasie zastanawiamy się w sposób szczególny nas tajemnicą Eucharystii. Nad tajemnicą Boga ukrytego w kruszynie Chleba. Jak to jest że Bóg -  prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek żyjący 2000 lat temu na ziemi palestyńskiej jest także dziś obecny wśród nas. W myśl słów Chrystusa - "...nie zostawię was sierotami" - jest on obecny w sposób realny i żeczywisty w milionach tabernakulów n...