ORDYNACJA KAPŁAŃSKA

Dziś nasza wspónota seminaryjna obchodzi swoje wielkie święto. Oto mamy nowych kapłanów. W akcje ordynacji poprzez nałożenie rąk i modlitwę konsekracyjną zostali diakoni włączeni we wspólnotę prezbiterium diecezjalnego.    W kościele wśród 7 sakramentów świętych znajduje się ten jeden szczególny, który konsekruje wiernego i przyporządkowuje go na własność Chrystusowi. Sakrament święceń albo ...

DZIEŃ NA KRAKOWSKICH BIELANACH

KONGREGACJA EREMITÓW KAMEDUŁÓWKRAKÓW – BIELANYPLAN DNIA 3:45 POBUDKA

Rzeczywista obecność Chrystusa w Eucharystii.

W tym czasie zastanawiamy się w sposób szczególny nas tajemnicą Eucharystii. Nad tajemnicą Boga ukrytego w kruszynie Chleba. Jak to jest że Bóg -  prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek żyjący 2000 lat temu na ziemi palestyńskiej jest także dziś obecny wśród nas. W myśl słów Chrystusa - "...nie zostawię was sierotami" - jest on obecny w sposób realny i żeczywisty w milionach tabernakulów n...

BOŻE CIAŁO

Lanciano - Cud EucharystycznyKim jesteś?Kim jesteś, że czczą Cię wszystkie narody?K

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

A pod onym niegdyś purpurowym baldachimem Najświętsza z dotykalnych i niedotykalnych na świecie Rzeczy i Istot, Kruszyna Obecności Bożej szła w gwiaździe srebrnej, płótnem obwiniętej czystym, jakoby tam był pochód króla wygnanego i ostatniego jakiego z panujących — albowiem purpury resztka i złoceń resztka, i poczet idących lichy był. CYPRAIAN KAMIL NORWID

DIAKONAT ZA CHWILE…

Do przyjęcia przeze mnie święceń diakonatu pozostało już tylko 18 dni. To już nie zawiele. Choć ozostało tak nie wiele czasu , jednak do zrobienia bardzo dużo. Cały czas zastanaowiam się nad tym: czy czowiek jest rzeczywiście godny tak wielkiego zadania. Diakon jest bowiem pierwszym stopniem w trzójstopniowej chierarchii święceń. Wraz z przyjęciem święceń diakonatu jest się włączonym w s...

JEDEN DZIEŃ Z ŻYCIA MNICHA

ŻYCIE MNICHA W SEMINARIUM MNISZYM Każdy mnich wstaje o godzinie 6:00 rano. Jest to godzina kiedy rozlega się dzwon informujący o powinności opuszczenia już swojego dormitorium. Następnie każdy z mnichów ma 30 minut by dokonać porannej oblucji  i przywdziać szaty codzienne oraz szatę duchowną. Następnie mnisi udają się do kaplicy by tam odbyć poranne modlitwy.

ZDUMIENIE

Gdy przyszedł do domu, uczniowie Go pytali na osobności: Dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić? Rzekł im: Ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą i postem.     Mk 9,29 Dzisiejsza liturgia słowa w pewien sposób bardzo mnie zdumiała. Oto dop Jezusa przyszedł ojciec chorego dziecka z prośbą. Chciał on bby dziecko jego - syn, został uzdrowiony. Wyjaśnia że był już z tą prośbą u uczniów Jezusa ale ...

DŁUGI WEEKEND

Podczas tegorocznego długiego weekendu majowego (31 IV-4V) całe moje WSD wraz z przełożonymi i ojcami duchownymi wyjechało nad morze. Zwiedzaliśmy można powiedzieć całą metropolję gdańską. Była oczywiście także katedra oliwska - matka kościołów metropolii gdańskiej. Wyżej zamieszczam kilka fotek z tego wyjazdu. 1. z nich to morze, które przyjęło nas w raz z piękną chjoć wietrzną pogodą. 2. to ...

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY ŚWIĘTEJ

Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia.  Abraham spojrzawszy dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich podążył od wejścia do namiotu na ich spotkanie. A oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł: «O Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, racz nie omijać Twego sługi!  Przyniosę trochę wody, wy zaś raczcie obmyć sobie...

MĘSKA PRZYJAŹŃ – mit czy rzeczywistość?

Czy męska przyjaźń jest możliwa? To pytanie zadaje dziś sobie wielu ludzi. Miom zdaniem tak przyjaźń jest możliwa, niemnie jednak musi ona być oparta na kilku fundamentalnych zasadach. Poniżej wymieniam kilka z nich. Kodeks honorowy męskiej przyjaźni Reguły • Bezwzględne zaufanie • Lojalność, wzajemna uczciwość • Stawanie murem za przyjacielem, a w sporze popieranie jego linii obrony • Otwartoś...

sesja egzaminacyjna

Właśnie rozpocząłem czas sesji egzaminacyjnej. W czasie jej trwania mam do zdania 5 egzaminów. wśród nich SĄ NASTĘPUJĄCE PRZEDMIOTY:TEOLOGIA DOGMATYCZNAPRAWO KANONICZNEPISMO ŚWIĘTE NOWEGO TESTAMENTUTEOLOGIA MORALNALITURGIKAEgzaminy te końcż czas tegorocznych zmagań naukowych. zaraz po nich wraz z moimi współbraćmi udaję się na rekolekcje przed święceniami diakonatu. Tak to już za chwilę. Sam ni...