Czwartek I tygodnia Adwentu

Jak dowiadujemy się z pism apokryficznych życie Matki Bożej było związane od najmłodszych lat ze świątynią. Jako dziecko została ofiarowana Bogu i wprowadzona do świątyni. Swoje życie od maleńkości związała z miejscem najświętszym. Codzienne życie upływało Jej na spełnianiu codziennych obowiązków i modlitwie (czasie ofiarowanym Stwórcy). Nasze życie tak jak życie Maryi zostało oddane Bogu w ...

Środa I tygodnia Adwentu

Najświętsza Maryja Panna została obdarzona niespotykanym dotąd zaszczytem bycia Matką Syna Bożego. Otrzymała przy tym łaskę Bożą, którą przez całe swoje życie pielęgnowała w swoim sercu. Łaska ta działała w Maryi, a Ona z nią współpracowała poprzez czyste serce, poprzez codzienne wpatrywanie się w Stwórcę i zasłuchanie w Jego słowo. W swoim codziennym życiu, ukrytym przed światem, które wiodł...

Wtorek I tygodnia Adwentu

Wpatrując się w Maryję i jej życie , chcąc naśladować Ją możemy od razu dostrzec i bez wahania stwierdzić, że ta młoda dziewczyna z Nazaretu posiadała wielką, żywą i niezachwianą wiarę. Wiara ta ukazana jest na kartach Pisma Świętego we fragmencie mówiącym o zwiastowaniu. Przychodzi Posłaniec Boży – Archanioł Gabriel, obwieszcza Boży Plan, a Ona z żywą i głęboką wiarą przyjmuje ten Plan i urz...

Poniedziałek I tygodnia Adwentu

Rozpoczynając nasze rozważania adwentowe, które mają nas przygotować do zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, przez wszystkie kolejne dni oczekiwania będziemy wpatrywać się w postać Najświętszej Marii Panny. Matka Jezusa jest nam dana za wzór do naśladowania. To Ona została przez Boga wybrana z pomiędzy wszystkich niewiast na ziemi. To właśnie Jej została złożona propozycja by zostać matk...

Popularne wpisy

Szaty liturgiczne stare czy nowe?

W kościele, każdy kapłan spełnia posługę tego, który składa w imieniu ludu bezkrwawą Ofiarę Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jest on ofiarnikiem względem Ofiary Pana. Do Eucharystii, która jest Sakramentem Sakramentów i do sprawowania tych pozostałych oraz innych nabożeństw kapłan używa szat liturgicznych by w ten sposób odróżnić się od ludu oraz przez strój stać się choć na chwilę oderwać się od...

Świece – schrystianizowane pogaństwo

W sanktuarium w Fatimie, tuż obok kaplicy objawień, znajduje się niezwykłe miejsce, tzw. palenisko, w którym pielgrzymi zapalają różnej wielkości świece, łącząc je ze swoją modlitwą w intencji, w której przybyli do sanktuarium. Nic w tym dziwnego, gdyż podobna praktyka znana jest w Kościele Wschodnim, i co raz częściej obecna jest także w naszych polskich kościołach.

I KAZANIE PASYJNE – WIECZERNIK…

W dniu dzisiejszym rozpoczynamy nabożeństwa Gorzkich żali. Odprawiając je, przez kolejne niedziele będziemy towarzyszyć Jezusowi w tych jakże trudnych chwilach misterium naszego zbawienia. Rozpoczynając nasze rozważania chciałbym zaprosić Was, byśmy dziś wraz z Jezusem i Jego uczniami udali się do Wieczernika. Jak dowiadujemy się z Ewangelii świętego Łukasza, Jezus wiedząc o zbliżających si...

Kotlina Kłodzka – Sanktuaria Maryjne  

Korzystając z ostatnich chwil urlopu, postanowiłem wybrać się swoim czarnym - metalowym rumakiem jeszcze na wycieczkę do Kotliny Kłodzkiej. To dość daleko jeśli patrzy...

II KAZANIE PASYJNE – OGRÓD GETSEMANI…

Wieczerza się zakończyła! Wszyscy wstali ze swoich miejsc. Jedni chcieli posprzątać po kolacji, inni byli już zmęczeni więc chcieli wypocząć i pójść się przespać, a Jezus? Jezus zwrócił się do swoich uczniów: chodźcie się pomodlić wraz ze mną do ogrodu. Pascha dopiero się zaczyna... . Jezus z uczniami wyszedł z wieczernika i udał się do ogrodu położonego nieopodal. Weszli do ogrodu zwanego ...