piatek po I niedzieli wielkiego postu Mt. 5. 20 – 26

0
21

„Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i ofiaruj dar swój. „
Mamy wielki post , jest to myslę dobra okazja by dokonać pożądków w swoim sumieniu, w swoich relacjach do naszych najbliższych . Może jest to dobra sposobność do zwieznia całego swego życia w ręce Boga, który czeka także na nas byśmy przyszli i pojednali się z nim.
Dzisiejsza ewangelia zacheca nas do tego by Okres Wielkanocny do, którego sie przygotowujemy był czasem radości i świętowania.
Sprubójmy w tym czasie postu dokonać pewnych pożądków w naszych relacjiach z innymi. Wyprostować i naprawić to co jest popsute i nie działa w relacjach do innych.